Viltolycksstatistik

Om verktyget

Detta verktyg är skapat för att gör det enklare ta fram och jämföra viltolycksstatistik mellan olika regioner och tidsperioder.

All statistik i verktyget baseras på data inhämtat från Rikspolisen genom Nationella Viltolycksrådet. Statistiken uppdateras månadsvis och är under innevarande år preliminär, det beror på att viss eftersläpning i inrapportering förekommer.

Verktyget är utvecklat av kommunikationsbyrån GoBrave i Växjö på uppdrag av Älgskadefondsföreningen 2013.

Öppna statistikverktyget

OBS! Verktyget öppnas i ett nytt fönster.

Viltolycksstatistik i Excel

Nedan hittar du i excel-format den statistik som ligger till grund för statistikverktyget. Under perioden 1972-1999 förde Vägverket statistik över antalet viltolyckor i landet, dock upphörde den verksamheten 1999 på grund av brist på resurser. 2003 började nätverket "Trafiksäkerhet och eftersök i samverkan" (numera Nationella viltolycksrådet), med att månadsvis sammanställa viltolyckor. Från och med 2008 sammanställs viltolycksstatistiken för hela landet av Rikspolisstyrelsen. Från och med januari 2010 förändrade Rikspolisstyrelsen redovisningen av viltolyckor, vilket medför att statistik efter denna datum inte kan jämföras med tidigare års statistik.