Viltolycksstatistik

Viltolycksstatistiken kan du hitta på

Nationella Viltolycksrådet

All statistik baseras på data inhämtat från polisen genom Nationella Viltolycksrådet.

 

 

 

 

 

Viltolycksstatistik i Excel

Nedan hittar du i excel-format den statistik som ligger till grund för statistikverktyget. Under perioden 1972-1999 förde Vägverket statistik över antalet viltolyckor i landet, dock upphörde den verksamheten 1999 på grund av brist på resurser. 2003 började nätverket "Trafiksäkerhet och eftersök i samverkan" (numera Nationella viltolycksrådet), med att månadsvis sammanställa viltolyckor. Från och med 2008 sammanställs viltolycksstatistiken för hela landet av Rikspolisstyrelsen. Från och med januari 2010 förändrade Rikspolisstyrelsen redovisningen av viltolyckor, vilket medför att statistik efter denna datum inte kan jämföras med tidigare års statistik.