Bibliotek

Här i vårt bibliotek kan du läsa och ladda ner forskning eller facklitteratur som berör viltolyckor. Sortimentet kommer kontinuerligt att uppdateras och utökas allt eftersom. Saknar du någon skrift, vänligen skriv till oss och tipsa.

Dokument för nedladdning

Här i vårt lilla bibliotek kan du läsa och ladda ner forskning eller facklitteratur som berör viltolyckor. Sortimentet kommer kontinuerligt uppdateras och utökas allt eftersom. Saknar du någon skrift, vänligen skriv till oss och tipsa.

Bilkollision med älg - En utvärdering av verkliga olyckor och krockprov

Bilkollision med älg - En utvärdering av verkliga olyckor och krockprov

Maria Krafft, Anders Kullgren, Helena Stigson och Anders Ydenius.
Folksam (2011)

Ladda ner
Viltolyckshandboken

Viltolyckshandboken

Älskadefondsföreningen (2010)

Ladda ner
Utformning av viltpassager

Utformning av viltpassager

Mattias Olsson, Per Widén
Vägverket, Karlstad universitet (2008)

Ladda ner
Älgprojektet vid Kalix - effekter av vilstängsel på vintervandrande älgar

Älgprojektet vid Kalix - effekter av vilstängsel på vintervandrande älgar

Andreas Seiler, J-O Helldin, Mattias Olsson, Per Widén, Owe Geibrink
Vägverket (2008)

Ladda ner
Renar i trafiken

Renar i trafiken

Vägverket (2007)

Ladda ner
Vildsvin och vägar

Vildsvin och vägar

Mattias Olsson, Per Widén
Vägverket, Karlstad universitet (2007)

Ladda ner
The use of highway crossings to maintain connectivity for moose and roe deer

The use of highway crossings to maintain connectivity for moose and roe deer

Karlstad universitet (2007)

Ladda ner
Den sentida utvecklingen av viltolyckor i Sverige

Den sentida utvecklingen av viltolyckor i Sverige

Mattias Olsson, Per Widén, Cecilia Olsson
Vägverket (2007)

Ladda ner
Nybyggnad och förbättringar - Effektkatalog, kap. 6 trafiksäkerhet

Nybyggnad och förbättringar - Effektkatalog, kap. 6 trafiksäkerhet

Vägverket (2006)

Ladda ner
Viltolyckor - hur man förebygger viltolyckor

Viltolyckor - hur man förebygger viltolyckor

Erik Nordenmark
Umeå universitet (2006)

Ladda ner
Prosjekt Elg - trafikk i Stor-Elvdal 2000-2004

Prosjekt Elg - trafikk i Stor-Elvdal 2000-2004

Torstein Storaas, Knut B. Nicolaysen, Hege Gundersen, Barbara Zimmermann
Høgskolen i Hedmark (2005)

Ladda ner
Vilda djur och infrastruktur - en handbok för åtgärder

Vilda djur och infrastruktur - en handbok för åtgärder

Vägverket, Banverket (2005)

Ladda ner
Road mortality in Swedish mammals - results of drivers´ questionaire

Road mortality in Swedish mammals - results of drivers´ questionaire

Andreas Seiler, J-O Helldin, Christiane Seiler
Sveriges lantbruksuniversitet (2004)

Ladda ner
Utvärdering av älgatrappen Mooses II

Utvärdering av älgatrappen Mooses II

Ylva Matstoms
Väg- och transportforskningsinstitutet (2003)

Ladda ner
Viltstängsel längs E4 mellan Gävle och Haparanda - översiktlig bedöming av isoleringseffekter

Viltstängsel längs E4 mellan Gävle och Haparanda - översiktlig bedöming av isoleringseffekter

Andreas Seiler, J-O Helldin
Sveriges lantbruksuniversitet (2002)

Ladda ner
Viltolycksprojektet (VIOL) - Rapport 24 Samhällets kostnader för viltolyckor, inkluderande bortfall

Viltolycksprojektet (VIOL) - Rapport 24 Samhällets kostnader för viltolyckor, inkluderande bortfall

Tommy André
Vägverket (1979)

Ladda ner
Viltolycksprojektet (VIOL) - Slutrapport

Viltolycksprojektet (VIOL) - Slutrapport

Bengt Almkvist, Tommy André, Staffan Ekblom, Sven-Allan Rempler
Vägverket (1980)

Ladda ner