Bibliotek

Här i vårt bibliotek kan du läsa och ladda ner forskning eller facklitteratur som berör viltolyckor. Sortimentet kommer kontinuerligt att uppdateras och utökas allt eftersom. Saknar du någon skrift, vänligen skriv till oss och tipsa.

Dokument för nedladdning

Här i vårt lilla bibliotek kan du läsa och ladda ner forskning eller facklitteratur som berör viltolyckor. Sortimentet kommer kontinuerligt uppdateras och utökas allt eftersom. Saknar du någon skrift, vänligen skriv till oss och tipsa.

Viltolyckshandboken

Viltolyckshandboken

Älskadefondsföreningen (2022)

Ladda ner