Djuren

Här hittar du korta fakta om de djur som lyder under Jaktförordningen §40, vilket innebär att det enligt lag är anmälningsplikt om man kolliderar med dessa. Även om renen inte lyder under samma lag, så bör man även anmäla kollision med den.

Älgskadefondsföreningen ersätter medlemmar som kolliderat med något av djuren nedan

 • Älg (Alces Alces)
 • Rådjur (Capreolus Capreolus)
 • Dovhjort (Dama Dama)
 • Kronhjort (Cervus Elaphus)
 • Vildsvin (Sus Scrofa)
 • Varg (Canis Lupus)
 • Lodjur (Lynx Lynx)
 • Björn (Ursus Arctos)
 • Järv (Gulo Gulo)
 • Mufflonfår (Ovis Orientalis)
 • Utter (Lutra Lutra)
 • Kungsörn/Havsörn (Accipitriade Buteoninae)
 • Ren (Rangifer Tarandus)