Vilt & Trafik 2016

6 oktober arrangerar Älgskadefondsföreningen ett trafiksäkerhetsseminarium som fokuserar på problemet med viltolyckor och olika åtgärder för att bemöta dem. Syftet med seminariet är att ge en samlad beskrivning av viltolyckornas problembild och presentera olika åtgärder eller förslag på hur man skulle kunna bemöta problemet. Seminariet kommer att bjuda på flera intressanta föreläsare som beskriver de olika delarna av viltolycksproblematiken och även presentationer av vad som görs idag inom viltolycksområdet.

Seminariet arrangeras av Älgskadefondsföreningen i syfte att sprida kunskap och information om viltolyckor. Seminariet fokuserar på att beskriva viltolyckornas problembild och möjliga åtgärder genom forskare och experter från olika områden som berör viltolyckorna, Förhoppningen är att ny kunskap skall nå ut till dem som arbetar med trafiksäkerhet, samt sporra till nya samarbeten mellan personer och/eller organisationer som arbetar med trafiksäkerhet där nya ideér får uppstå och prövas.

Preliminärt innehåll för seminariet, fler punkter kan tillkomma.

Simulatorstudie – Hur länge varar efekten av olika former av varningar?
– Annika Jägerbrand – Forskare, org…

Mörkertalet – Hur många viltolyckor anmäls aldrig?
– Annika Jägerbrand – Forskare, VTI (ersätter Andreas Seiler – Forskare, Grimsö forskningsstation)

GPS-studier – Hur rör sig älgen i förhållande till trafiken?
– Wiebke Neumann – Forskare, SLU

Eftersöksarbetet – Vad händer när jägaren kommer till platsen
– Lars-Erik Nilson – verksamhetsledare, Nationella Viltolycksrådet

Räddningsarbete på väg – vad händer på olycksplatsen?
– Morgan Palmquist – Brandmästare, Räddningstjänsten Karlstadregionen

Personskador i viltolyckor
– Mats Lindquist – forskare, Umeå Universitet

Trafikverkets syn på viltolycksproblemet
– NN

Nationella viltolycksrådet – åtgärdsplan och projekt
– Lars-Erik Nilsson – verkmhetsledare, Nationella Viltolycksrådet

Djur och vägar – hur bygger vi säkra vägar för alla?
– Mattias Olsson, Enviroplanning

Hur säker är bilen vid en älgkollision?
– Anders Kullgren, trafikforskningschef Folksam

Paneldiskussion
Programtider kommer att spikas i Augusti. Innehållet är preliminärt, fler programpunkter kan tillkomma.