Vilt & Trafik 2013

Älgskadefondsföreningen samlade Sveriges främsta experter inom viltolyckor och dess effekter på människa, fordon och djur.

Tid: 21 mars 2013 kl. 09.00-16.00
Plats: Fortet, Kungsgatan 43, Eskilstuna. Lokal: Svanen
Moderator: Janne Lundvall
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt och inkluderar kaffe och lunch.

Förra året anmäldes 46 562 viltolyckor till polisen. Det är en ökning med nästan 15 procent jämfört med 2011. Antalet viltolyckor är nu tillbaka på samma rekordnivå som 2010 (46889). Det visar att minskningen av antalet olyckor under 2011 inte var det trendbrott som man hoppades skulle vara vändningen på det senaste decenniets stadiga ökning av antalet viltolyckor.

Mot den bakgrunden är behovet av kunskap och förståelse om viltolyckor och dess effekter viktiga för hur man skall kunna hantera viltolycksproblematiken. Därför har Älgskadefondsföreningen samlat Sveriges experter inom viltolycksproblematikens olika delar och inbjuder till heldagsseminariet ”Vilt & Trafik” om viltolyckor och dess effekter på människa, fordon och djur. Detta är det femte seminariet sedan starten 2009.

Seminariet bjuder på föreläsningar som berör såväl forskning på viltrelaterade personskador, som viltolyckornas effekter på samhället och djuren. Seminariet syftar inte till att ge absoluta lösningar på problemet, eller ställa någon till svars, utan att ge en ökad förståelse och kunskap om viltolyckornas samlade effekter. Seminariet riktar sig till såväl personer som jobbar med trafiksäkerhet och trafikskador dagligen, som lekmän med ett genuint intresse för viltolycksproblematiken.

Seminariet vänder sig i huvudsak till verksamma inom trafik och trafiksäkerhet i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län samt Gotland. Seminariet genomfördes torsdag 21 mars. Vi ser gärna att du och/eller någon från din organisation eller företag tar chansen att få djupare kännedom om viltolyckorna och dess många konsekvenser.

Älgskadefondsföreningen årliga seminarium ”Vilt och Trafik” behandlar viltolyckor och trafiksäkerhet.