Vilt & Trafik 2012

Älgskadefondsföreningen samlar Sveriges främsta experter inom viltolyckor och dess effekter på människa, fordon och djur. Varje år anmäls över 40 000 viltolyckor till polisen. 2011 kunde man för första gången sedan 2005 se en minskning i statistiken över antalet anmälda viltolyckor. Men om den minskningen var ett trendbrott eller en enstaka avvikelse är svårt att svara på. Det visar på behovet av en bättre kunskap och förståelse om viltolyckorna och dess effekter.

Med detta som bakgrund har Älgskadefondsföreningen samlat Sveriges experter inom viltolycksproblematikens olika delar och inbjuder till heldagsseminariet ”Vilt & Trafik” om viltolyckor och dess effekter på människa, fordon och djur.

Seminariet bjöd på föreläsningar som berörde såväl forskning på viltrelaterade personskador, som viltolyckornas effekter på samhället och djuren. Seminariets syfte var inte till att ge absoluta lösningar på problemet, eller ställa någon till svars. utan var att ge en ökad förståelse och kunskap om viltolyckornas samlade effekter. Seminariet riktade sig till såväl personer som jobbade med trafiksäkerhet och trafikskador dagligen, som lekmän med ett genuint intresse för vilt i trafik.

Seminariet genomfördes torsdagen 29 mars i Skellefteå.

Föreläsare:

Niclas Dahl, Informatör – Älgskadefondsföreningen
Anders Kullgren, Trafikforskningscheg – Folksam
Mats Lindquist, Forskare – Umeå Universitet
P-O Bylund, Forskare – Norrlands unviersitetssjukhus
Anders Sjölund, Ekolog – Trafikverket
Lars Lundman, Eftersöksansvarig – Polisen i Norrbottens län
Tommy Nilsson – Eftersöksansvarig – Polisen i Västerbottens län
Andreas Seiler, Forskare – Grimsö forskningstation SLU