Vilt & Trafik 2011

År 2010 slog antalet viltolyckor nytt rekord med cirka 47 000 anmälda olyckor. Den siffran förstärker trenden med stigande olyckstal under 2000-talets andra hälft, där ökningen varit dramatisk de sista två åren (2009 och 2010). Det här belyser behovet av mer kunskap och förståelse om viltolyckor och dess effekter.

Mot denna bakgrund samlade Älgskadefondsföreningen Sveriges Experter inom viltolycksproblematikens olika delar och bjöd för tredje året i rad in till seminariet Vilt och trafik. Syftet med seminariet är att belysa viltolyckornas effekter på människa, fordon och djur.

Seminariet var kostnadsfritt och de föreläsningar som bjöds berörde såväl forskning på viltrelaterade personskador och hur allvarliga de är, som vårt eget och viltets beteende i trafiken.

Vilt och Trafik syftar inte inte till att komma med några absoluta sanningar eller lösningar för viltolycksproblematiken eller ställa någon till svars, utan syftet är att ge en ökad förståelse och kunskap om viltolyckornas samlade effekter. Seminariet 2011 riktade sig främst till personer som jobbar med trafiksäkerhet och trafiksskador dagligen i Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län (Trafikverkets ”Region Mitt”).

Nedan kan du se respektive föreläsares presentation samt ladda hem deras presentationsmaterial i PDF-format.
Det går också att beställa seminariet på DVD på denna länk.