Vilt & Trafik 2010

Älgskadefondsföreningen samlade Sveriges experter inom viltolycksproblematikens olika delar och bjöd in till heldagsseminariet ”Vilt & Trafik” om viltolyckor och dess effekter på människa, fordon och djur.

Varje år slutar cirka 35 000 – 40 000 bilresor med en viltkollision. Så har det sett ut i många år. De senare årens dramatiska ökning av antalet viltolyckor och den ökande vildsvinsstammen visar på behovet av kunskap och förståelse om viltolyckor och dess effekter. Med detta som bakgrund samlade Älgskadefondsföreningen Sveriges experter inom viltolycksproblematikens olika delar och bjöd in till heldagsseminariet ”Vilt & Trafik” om viltolyckor och dess effekter på människa, fordon och djur.

Seminariet var kostnadsfritt och bjöd på förläsningar som berörde såväl forskning på viltrelaterade personskador, som viltolyckornas effekter på samhället och djurstammarna. Seminariet syftade inte till att ge absoluta lösningar eller att ställa någon till svars, utan att ge en ökad förståelse och kunskap om viltolyckornas samlade effekter. Seminariet riktade sig till såväl personer som jobbar med trafiksäkerhet och trafikskador dagligen, som lekmän med ett geniunt intresse för viltolycksproblematiken.

Årets seminarium var främst riktat till intresserade och berörda personer i västra Sverige (Hallands län, Västra Götalands län och Värmlands län). Seminariet genomfördes fredagen den 26 mars på Lindholmen Science Park i Göteborg (Lindholmspiren 5).

Nedan kan du ta del av videodokumentationen från seminariet och ladda ner respektive föreläsares presentation i PDF-format.