Vilt & Trafik 2009

Älgskadefondsföreningen årliga seminarium Vilt och Trafik behandlar viltolyckor och trafiksäkerhet. Seminariet tar ett helhetsgrepp på viltolycksproblematiken och belyser dess bredd genom olika aktörers perspektiv

Älgskadefondsföreningen samlade Sveriges experter inom viltolycksproblematikens olika delar och bjöd in till heldagsseminariet ”Vilt & Trafik” om viltolyckor och dess effekter på människa, fordon och djur. Seminariet syftade inte till att ge absoluta lösningar eller att ställa någon till svars, utan att ge en ökad förståelse och kunskap om viltolyckornas samlade effekter.

Seminariet riktade sig till såväl personer som jobbar med trafiksäkerhet och trafikskador dagligen, som lekmän med ett geniunt intresse för viltolycksproblematiken. 2009 års seminarium var främst riktat till intresserade och berörda personer i sydöstra Sverige (Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län och Skåne län). Seminariet genomfördes fredagen den 17 april i Växjö. Nedan kan ni ta del av de föreläsningar som hölls vid seminariet i Växjö 2009:

Inledning
Andreas Lindfors, Informatör/Marknadsförare i Älgskadefondsföreningen

Bilsäkerhet
Anders Kullgren, forskningschef på Folksam

Trafikskador
Mats Lindqvist, Med. Dr på Umeå Universitet

Taxi
Lennart Hamnered, Ordförande Svenska Taxiförbundet

Eftersöksverksamhet
Tore Johansson, Eftersöksansvarig på Polismyndigheten i Kronobergs län

Vägverket
Catrine Petersson, Enhetschef Trafik Region Sydöst Vägverket