Viltolyckorna har ökat under de första 5 månaderna – Ta det lugnt i midsommartrafiken

Risken att skadas vid en älgolycka är störst under sommaren enligt en forskningsrapport från SLU, som publicerades i maj 2020.

Det är många faktorer som påverkar antalet viltolyckor

Det mänskliga beteendet är den största orsaken till detta, storleken på viltstammarna, trafikflöde, rapportering av olyckor, klimat, födotillgång och tillgången på rovdjur. Viltstängsel och ekodukter är ytterligare faktorer som spelar stor roll i antalet viltolyckor. Men vi får inte glömma att viltstängsel inte stänger ute allt vilt och kan därmed ge en falsk säkerhet.

Bilens konstruktion kan påverka typen av personskador. Vi ska dock ha i minnet att även en stor eller säker bil inte alltid hjälper oss vid kollision med till exempel älg. Slungas älgen in genom vindrutan eller landar på taket kan personskadorna bli omfattande oavsett bilval. Många förare kompenserar bilens säkerhet med en ökad hastighet och aggressivare körning. Därmed förverkar man de extra marginaler man hade i bilens konstruktion.

 

Hur undviker du olyckan?

Det kan vara svårt att undvika en kollision när viltet plötsligt står framför bilen. Den det finns vissa förberedelser och åtgärder man kan vidta för att skaffa sig större marginaler när situationen uppstår.

  • Hastigheten

Nästan alla fortkörare håller sig under den gräns där man riskerar att bli av med körkortet vid en hastighetskontroll. De tänker förmodligen mer på det än på den ökande risk som de utsätter sig själv och andra för. Oavsett hur skicklig du är så behöver du ha marginalerna på din sida om det oväntade inträffar. Kör i den hastighet som väder och  väglag tillåter.

  • Vidga ditt synfält

Många förare är endast fokuserade på vägbanan istället för att också titta i kanterna av vägområdet, in i skogen och ut över fälten. Det är viktigt att ha uppsikt över såväl vägbana som övriga vägområdet. På detta sätt har du större chans att upptäcka viltet tidigare.

  • Respektera viltvarningsmärken

Vilda djur kan korsa vägen överallt. De har inget trafikvett. På vissa platser är viltvarningsskyltar uppsatta där det förekommer extra mycket vilt.

  • Viltstängsel

Viltstängsel minskar en del viltolyckor. Dock ska man komma ihåg att viltstängsel inte utestänger allt vilt från vägen. Älgar kan hoppa över eller riva ner, rådjur och vildsvin kan ta sig under och folk kan glömma att stänga grindar etc. Har ett djur kommit innanför stängslet, kan den inte ta sig ut igen.

  • Läs av naturen

Det är viktigt att du som trafikant lär dig läsa av naturen för att kunna se när det är extra stor risk för passerande vilt.

 

Våra vilda djur befinner sig mer eller mindre i rörelse hela tiden. Många tror att det inte finns någon risk att kollidera med vilt mitt på dagen. Detta stämmer självfallet inte. Viltolyckor inträffar såväl mitt på dagen som på natten. De förekommer under alla tider på året. Vi får aldrig glömma att det inte är djuren som befinner sig på våra vägar utan det är vi som kör i deras skogar!

 

Älgskadefondsföreningen har tittat på viltolycksstatistiken under årets första fem månader. Det är en dyster statistik.

Under januari till maj 2023 skedde 22 411 polisrapporterade viltolyckor i Sverige. Samma period 2024 har viltolyckorna ökat med 2 610 st till 25 021 polisrapporterade viltolyckor.

Viltolyckor med älg har ökat med 125 st under januari till maj från 2023 (1581 st) till 2024 (1706 st). Rådjursolyckorna har ökat med 1 472 st, 2023 (17 337 st) till 2024 (18 809 st) och vildsvinsolyckorna med 1 008 st, 2023 (1 500 st) till 2024 (2 508 st).

Kommer en kommer fler

Svåraste älgolyckorna Sker Under Sommaren