Kalvavstötning

Varning för vilt – Kalvavstötning

Med våren kommer viltet och en får hålla ett extra vaksamt öga efter djur som kan irra sig upp på våra vägar. Särskilt nu när kalvavstötningen sätter igång vilket leder till en markant ökning i rörlighet bland djuren och antal polisanmälda viltolyckor. Det syns tydligt i anmälningsstatistiken då det från april till maj brukar ske en ökning av viltolyckor med ca 50%.

Ladda ner dokument