2023 års viltolycksstatistik visar på stor ökning av viltolyckor på landets vägar

Fler antal anmälda olyckor i år och mer måste göras för att få ner antalet

Trenden fortsätter tyvärr uppåt. Under 2022 anmäldes 61 986 viltolyckor med anmälningspliktigt vilt och tittar man på statistiken så ser vi ut att kunna hamna på över 65 000 viltolyckor under 2023.

Fler åtgärder måste göras för att minska antalet viltolyckor. Även mer förebyggande arbete med information behövs med tanke på den dåliga kunskap som finns bland trafikanter när det gäller viltolyckor.

 

Det är flera faktorer som orsakar ökningen av antalet viltolyckor

Viltolyckor med utter sticker ut markant med en ökning på 34% från 116 st (2022) till 175 st (2023). Även viltolyckor med dovhjort sticker ut i statistiken med en ökning åren 2021 – 2023 med 23 %, trots att dovhjorten finns i en begränsad del av landet till skillnad från älg och kronhjort som finns i hela landet. Skåne står för ca 25 % av olyckorna med dovhjort följt av Östergötland 20%, Södermanland 15%, Västra Götaland 15% och Kalmar län 10 %.

I dagsläget är det flest viltolyckor med rådjur (47 234 st) följt av vildsvin (5 508 st), dovhjort (5 362 st) och älg (5 233 st). Det som är anmärkningsvärt är att det skiljer knappt 300 viltolyckor mellan vildsvin, dovhjort och älg.

Älgolyckorna ligger fortfarande kvar på hög nivå, 5 000 – 6 000 st /år trots att älgstammen har minskat i storlek. Samtidigt ligger dödsolyckorna med älg på

hög nivå. Preliminärt har det skett 9 dödsolyckor i kollision med vilt under 2023 jämfört med åren 2020 – 2022 där siffran har varit 3 – 4 dödsolyckor.

Är det vi trafikanter och vårt sätt att köra som är den stora orsaken? Håller vi hastigheten och är uppmärksamma?

 

Tänk på att anmäla viltolycka och markera olycksplatsen!

Enligt Jaktförordningen § 40 skall en kollision med vilt anmälas till polisen 112. Om man inte gör detta snarast efter en olycka räknas det som en smitning, vilket normalt ger dagsböter.

Tänk också på att detta är en förutsättning för att eftersöksjägare ska kunna komma snabbt till platsen och avsluta lidandet för eventuella skadade djur.

Följande djur innefattas av §40:  älg, hjort, rådjur, vildsvin, lodjur, järv, mufflonfår, björn, utter, varg, örn och även ren.

En app som är bra att ladda ner i sin mobil är ”SOS Alarm”. Här finns mycket bra information och du kan även larma 112 direkt i appen.

 

Hur ska jag tänka för att minska risken för viltolyckan?

 • Kör i den hastighet väder och väglag tillåter.
 • Håll avstånd till fordonet framför dig.
 • Vidga ditt synfält. Ha uppsikt över såväl vägbana som vägområdet.
 • Respektera viltvarningsmärken.
 • Var uppmärksam även om det finns viltstängsel samt före och efter stängslad sträcka.
 • Kommer en – kommer fler.
 • Var uppmärksam på reflexstolpar som kantar vägen. Om någon/några slocknar eller blinkar i mörkret kan det var djur som passerar.

 

Om olyckan är framme

 • stanna bilen där det är säkert att stanna, sätt på varningsblinkers.
 • Sätt ut varningstriangel 200 meter bakom olyckan.
 • Markera med viltremsa på den sidan där djuret försvann. Viltremsor kan du få från Älgskadefondsföreningen.
 • Flytta döda djur om möjligt från vägbanan.
 • Ring 112 och anmäl olyckan, lämna tydlig vägbeskrivning.
 • Gå aldrig fram till rovdjur eller vildsvin.
 • Följ inte skadat djur eller gå i djurens spår.
 • Tänk på din egen säkerhet.

 

Tips

 • Anpassa hasigheten efter väglag och sikt. Du passerar i genomsnitt ett djur var 23:e sekund som befinner sig mindre än 300 meter från bilen när du kör i 90 km/h.
 • Sänk hastigheten om eftersöksjägare eller bil med varningsblinkers står vid vägkanten. Människor eller skadat djur kan fortfarande befinna sig på vägen.
 • Väj aldrig för ett djur. Om du väjer kan skadorna bli betydligt allvarligare. Lämna inte din körbana. Om du inte hinner bromsa, sikta mot bakbenen, då minskar du risken att djuret kommer in genom vindrutan.

Kontakt

Annika Mazetti, verksamhetsledare                tfn. 0474-77 39 51

Boris Karlqvist, fältinformatör                            tfn. 076-802 02 38

 

 

Pressmeddelande Älgskadefondsföreningen Januari 2024