Vintern är i antågande och viltolyckorna ökar

Vintern är i antågande

På hösten/vintern ökar viltolyckorna från skymning till gryning. Djuren söker föda på natten och de stora trafikflödena sker till och från arbete i mörker, nederbörd och så småningom halka. Perioden september till december sker 40–50 % av årets viltolyckor.

Anmälningsplikt enligt lag

Man är enligt lag skyldig att anmäla viltolycka med djur som ingår i §40 Jaktförordningen. Det gäller björn, varg, järv, lo, älg, rådjur, hjort, vildsvin, utter, mufflonfår och örn samt ren. Man måste anmäla viltolycka även om djuret har försvunnit eller synes oskadat – Det är omöjligt för en förare att avgöra om djuret är skadat eller ej. Ring 112

Hur ska jag tänka för att minska risken för viltolyckan?

 • Kör i den hastighet väder och väglag tillåter.
 • Håll avstånd till fordonet framför dig.
 • Vidga ditt synfält. Ha uppsikt över såväl vägbana som vägområdet.
 • Respektera viltvarningsmärken.
 • Var uppmärksam även om det finns viltstängsel samt före och efter stängslad sträcka.
 • Kommer en – kommer fler.
 • Var uppmärksam på reflexstolpar som kantar vägen. Om någon/några slocknar eller blinkar i mörkret kan det var djur som passerar.

Om olyckan är framme

 • stanna bilen där det är säkert att stanna, sätt på varningsblinkers.
 • Sätt ut varningstriangel 200 meter bakom olyckan.
 • Markera med viltremsa på den sidan där djuret försvann. Viltremsor kan du få från Älgskadefondsföreningen.
 • Flytta döda djur från vägbanan.
 • Ring 112 och anmäl olyckan, lämna tydlig vägbeskrivning.
 • Gå aldrig fram till rovdjur eller vildsvin.
 • Följ inte skadat djur eller gå i djurens spår.
 • Tänk på din egen säkerhet.

Tips

 • Anpassa hasigheten efter väglag och sikt. Du passerar i genomsnitt ett djur var 23:e sekund som befinner sig mindre än 300 meter från bilen när du kör i 90 km/h.
 • Sänk hastigheten om eftersöksjägare eller bil med varningsblinkers står vid vägkanten. Människor eller skadat djur kan fortfarande befinna sig på vägen.
 • Väj aldrig för ett djur. Om du väjer kan skadorna bli betydligt allvarligare. Lämna inte din körbana. Om du inte hinner bromsa, sikta mot bakbenen, då minskar du risken att djuret kommer in genom vindrutan.

Älgskadefondsföreningen

Föreningen är verksam i Sverige hela året genom att sprida kunskap och information om viltolyckor. Du kan köra viltsimulator, där du praktiskt provar på hur du reagerar när vilt kommer upp på vägen, eller se samtliga anmälningspliktiga djur i naturlig storlek i vår §40-vagn. Vi är en samverkanspart i NVR (Nationella Viltolycksrådet).

Fakta om medlemskap

För 150 kr/år får medlemmar ekonomisk hjälp vid kollision med anmälningspliktigt vilt. Medlemskapet är personligt och gäller för medlemmens samtliga motorfordon oavsett om du har hel-, halv- eller trafikförsäkring. Det gäller även om du kör någon annan persons fordon. Gäller ej fordon i yrkesmässig trafik. Du kan få hjälp med självrisk, reparation, hyrbil och bärgning som du drabbas av vid viltolyckan, dock maximalt 7 500 kr/olyckstillfälle. Utöver detta utgår alltid en extra kostnadsersättning på 500 kr. Varje år betalar Älgskadefondsföreningen ut cirka 2,5 miljoner kronor till drabbade medlemmar.

Läs mer på www.algen.se