Viltolycksfonden

i Viltolycksfonden finns minnesfonden Alfa och Kurt Gustavsson samt Guldälgen.

Syftet är att rädda liv genom att stödja forskning och goda idéer samt ge extra hjälp till medlem som skadats svårt vid viltolycka och där samhällets resurser inte räcker till.

Medel ur fonden kan sökas gällande

  • Stöd till forskning för att förebygga viltolyckor och dess följder till exempel forskning om trafiksäkerhet.
  • Extra hjälp där skadan har blivit följden av en svår viltolycka till exempelvis läkarvård, hjälpmedel med flera kostnader (ej fordonskostnader) som inte täcks av försäkringar eller sjukvården/Försäkringskassan. Utdelning kan ske till drabbad och/eller anhörig till denne (make/maka, barn eller föräldrar).
  • trafiksäkerhetspriset Guldälgen som delas ut till den person, organisation, företag eller myndighet som på bästa sätt bidragit till att sprida kunskaper och information om viltolyckor eller medverkat till åtgärder för att förhindra dem. Priset kan tilldelas såväl projektidé som genomförda projekt (dock ej äldre än 3 år gamla). Priset består av en glasskulptur samt ett stipendium på 20 000 kr.

Ansökan behandlas och beslutas av Älgskadefondsföreningens styrelse.

Skriftlig ansökan sänds till:

Älgskadefondsföreningen
Ansökan ur Viltolycksfonden
Box 101
364 21 Åseda

eller maila din ansökan till oss på kansli@algen.se

Observera att ansökan innehåller fullständiga adressuppgifter, e-post, telefonnummer dag- och kvällstid.

Vill du läsa om tidigare Guldälgen vinnare kan du hitta detta här!