Viltolycksfonden

Till minne av Alfa och Kurt Gustavsson

Genom en donation som vi tacksamt mottog 1998, tillkom ovanstående minnesfond. I denna fond hamnar t.ex. okända inbetalningar, d.v.s medlem som ej anger avsändare och som vi ej har kunnat spåra.

Kriterier för utdelning

  • Skadan har blivit följden av en svår viltolycka. Ansökan kan ske om extra hjälp t.ex. till läkarvård, handikapphjälpmedel m.fl. kostnader (ej fordonskostnader) som inte täcks på annat sätt (d.v.s genom försäkringar eller landsting/försäkringskassa). Utdelning skall kunna ske till drabbad och/eller anhörig till denne (make/maka, barn eller föräldrar).
  • Forskning för att förebygga viltolyckor och dess följder, t.ex. forskning inom trafiksäkerhet.

Skriftlig ansökan sänds till:

Älgskadefondsföreningen
Ansökan ur Viltolycksfonden
Box 101
364 21 Åseda