Verksamhet

Älgskadefondsföreningen har två huvudsakliga syften. Det ena är att arbeta för att minska viltolyckor främst genom ett omfattande informationsarbete till trafikanter bland annat genom att delta i olika större publika arrangemang i hela landet.

Föreningen anordnar även föreläsningar och utbildningar inom viltolycksprevention och trafiksäkerhet för företag och organisationer. För detta ändamål har det tagits fram informationsfilmer och utbildningslitteratur. För att effektivt kunna driva opinion för viltolycksfrågor och påverkar beslut ingår Älgskadefondsföreningen i olika nätverk med Polisen, Trafikverket, SOS Alarm och NTF m.fl.

Älgskadefondsföreningen andra syfte är att ge ekonomisk hjälp till de av föreningens medlemmar som kolliderar med vilt (björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår, örn samt ren). Varje år betalar föreningen ut ca 2,5 miljoner kronor till drabbade medlemmar.

Bilder från verksamheten