Organisation

Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening för fysiska personer. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som består av föreningsmedlemmarna. Årsmötet beslutar om föreningens stadgar och väljer personer till styrelse, styrelseordförande, revisorer och valberedning.

Styrelsens uppgift är att dra upp riktlinjer för verksamheten och ge uppdrag till Kansliet. Kansliet, som består av fyra heltidsanställda på kontoret i Åseda, håller i den praktiska verksamheten. Sedan 2011 finns det även ett antal arvoderade resurspersoner som hjälper till med informationsinsatser runt om i landet.

 

Styrelsen för Älgskadefondsföreningen

Morgan Palmqvist
Ordförande, Karlstad. Invald 2014

Ladda ner

Nils-Göran Strömberg
Vice ordförande, Kalvsvik. Invald 2015

Ladda ner

Lennart Carlsson
Ekonomiförvaltare, Åseda. Invald 2007

Ladda ner

Albert Arvidsson
Mörkö. Invald 2013

Ladda ner

Johanna Hjärtfors
Åseda. Invald 2016

Ladda ner

Mats Lindquist
Vänersborg. Invald 2007

Ladda ner

Annette Hagen
Trelleborg. Invald 2019

Revisorer & Valberedning

Styrelsens revisorer, revisorsuppleanter och valberedning

Revisorer

Helene Danielsson, Berga
Karin Nilsson, Vimmerby
Aukt. revisor Raine Svensson, Advice Revision Växjö AB.

Revisorsuppleanter

Jukka Karaketo, suppleant, Falun
Aukt. reivsor Ola Fälth

Valberedning

Carl-Erik Ericsson, Kristianstad (sammankallande)
Erik Risberg, Mariefred
Jonas Enström, Karlstad