Organisation

Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening för fysiska personer. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som består av föreningsmedlemmarna. Årsmötet beslutar om föreningens stadgar och väljer personer till styrelse, styrelseordförande, revisorer och valberedning.

Styrelsens uppgift är att dra upp riktlinjer för verksamheten och ge uppdrag till Kansliet. Kansliet, som består av fyra heltidsanställda på kontoret i Åseda, håller i den praktiska verksamheten. Sedan 2011 finns det även ett antal arvoderade resurspersoner som hjälper till med informationsinsatser runt om i landet.

 

Styrelsen för Älgskadefondsföreningen

Ingrid Hugosson
Ordförande, Åseda. Invald 1993

Ladda ner

Morgan Palmqvist
Vice ordförande, Karlstad. Invald 2014

Ladda ner

Lennart Carlsson
Ekonomiförvaltare, Åseda. Invald 2007

Ladda ner

Annsofie Anderzén
Forsheda. Invald 2014

Ladda ner

Albert Arvidsson
Mörkö. Invald 2013

Ladda ner

Johanna Hjärtfors
Åseda. Invald 2016

Ladda ner

Mats Lindquist
Vänersborg. Invald 2007

Ladda ner

Lars Lundman
Norrfjärden. Invald 2013

Ladda ner

Nils-Göran Strömberg
Kalvsvik. Invald 2015

Ladda ner

Revisorer & Valberedning

Styrelsens revisorer, revisorsuppleanter och valberedning

Revisorer

Helene Danielsson, Berga
Karin Nilsson, Vimmerby
Aukt. revisor Raine Svensson, Advice Revision Växjö AB.

Revisorsuppleanter

Jukka Karaketo, suppleant, Falun
Aukt. reivsor Leif Johansson, KPMG Bohlins Växjö

Valberedning

Jonny Johansson, Braås (sammankallande)
Eva Jacobsson-Börjesson, Moheda
Ingrid Andersson, Köping
Peter Digebrink, Skellefteå
Tommy Nordqvist, Tving