Integritetspolicy

Älgskadefondsföreningens dataskyddspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på kansli@algen.se.

Genom att vara medlem i Älgskadefondsföreningen accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Älgskadefondsföreningen använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Insamling och användning av data

Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på kurser).

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du blir medlem, kontaktar oss via vår hemsida, per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till en arrangemang eller liknande, när du anmäler att du vill få information från oss eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

  • Person- och kontaktinformation som namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, personnummer, mm.
  • Betalningsinformation så att vi kan se vem som betala medlemsavgift, göra banköverföringar i samband med skadeersättningar men i förekommande fall fakturaadress, annan faktureringsinformation, mm. 

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

  • Person- och kontaktinformation som namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, personnummer, mm.
  • Information om tjänster och leveranser med detaljer angående de tjänster du beställer, t. ex. informationsmaterial, konferensdeltagande, medlemssammankomster eller liknande.
  • Historisk information som deltagande på utbildningar och möten, betalningshistorik o.d.
  • Enhetsinformation som t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och nyhetsbrevssystem).

Informationen du ger oss är nödvändig för att ingå ett medlemskap hos oss eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som medlem. Personnummer behandlas för att vi ska kunna tillgodose medlemmens förväntningar på oss enligt våra stadgar. Läs även mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra medlemmar och andra intresserade. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på.

När du blir medlem, anmäler ersättningsanpråk, deltar i kurser, utbildningar, beställer information, m.m.

 

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Uppgifter om enskild Personnummer
Adressuppgifter
Registreringsnummer
Försäkringsinformation
Skadeinformation
Kontonummer
Medlemsnummer
Kontaktuppgifter Namn
Postadress
E-post (i förekommande fall)
Telefonnummer
Specialkost (i förekommande fall)
Meddelandeinformation (i förekommande fall)
Tjänste- och produktinformation Tjänsteinformation
Produktinformation
Utbildningsinformation

Rättslig grund: Utföra våra stadgeenliga åtaganden gentemot enskild medlem eller annat avtalsförhållande samt berättigat intresse.

När du kontaktar oss via webbformulär

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
Adressuppgifter
E-post
Telefonnummer
Medlemsnummer
Företagsuppgifter Företag/Organisation (i förekommande fall)
Ärendeinformation Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra stadgeenliga åtaganden gentemot enskild medlem eller annat avtalsförhållande samt berättigat intresse.

När du kontaktar oss via e-post och telefon

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
E-post
Telefonnummer
Medlemsnummer
Företagsuppgifter Företag/Organisation (i förekommande fall)
Ärendeuppgifter Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra stadgeenliga åtaganden gentemot enskild medlem eller annat avtalsförhållande samt berättigat intresse.

När du får information eller erbjudanden från oss i form av nyhetsbrev eller liknande via post eller digitala utskick

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
Adressuppgifter
E-post

Rättslig grund: Samtycke eller berättigat intresse.

 

När du är identifierbar på bilder och film som vi publicerar

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Foto/video Fotografier
Mingelbilder
Videofilmer

Rättslig grund: Berättigat intresse eller Samtycke.

 

När du deltar i våra kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhetsundersökning

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
Adressuppgifter
E-post
Medlemsnummer
Företagsuppgifter Företag/Organisation (i förekommande fall)
Ärendeinformation Svar och omdömen
Svar på frågor i löptext

Rättslig grund: Berättigat intresse eller samtycke.

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Om Älgskadefondsföreningen eller en väsentlig del av Älgskadefondsföreningens tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Älgskadefondsföreningens medlemmar komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter inom EU/EES. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

  • Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.
  • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
  • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
  • Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring. 

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändring på kansli@algen.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på kansli@algen.se.

Personuppgiftsansvarig är Älgskadefondsföreningen med organisationsnummer: 833200-4624.
Postadressen till oss är Box 101, 364 21 Åseda.
Telefonnummer är 0474 – 77 39 50.

Älgskadefondsföreningens dataskyddspolicy uppdaterades senast 24 maj, 2018 .