Mollys trafiktips

Bilarna är inte bara farliga för oss vilda djur i skogen. Du måste också vara försiktig när du är i trafiken. Här kommer några viktiga saker, som Molly tycker att du ska tänka på:

  • När du ska över vägen ska du alltid gå på övergångsstället, om det finns något. Stanna vid kanten. Titta noga åt båda håll, lyssna. När du är säker på att det inte kommer någon trafik kan du gå över.
  • Ha alltid en vuxen med dig när du ska gå över gatan eller väg
  • Gå alltid på trottoaren om det finns någon. Den vuxne ska alltid gå närmast trafiken.
  • Du ska alltid ha reflexer på dina ytterkläder
  • Sopbilar och varubilar kan ibland köra där man tror att det inte finns några bilar. När de backar hörs en särskild tutande signal. Då måste man akta sig extra noga.
  • Trafiken är ALDRIG en lekplats, så spring inte och lek i närheten av någon gata eller väg.