Digitalt årsmöte med Älgskadefondsföreningen

Lördagen den 9 april kl. 10.00
Digitalt årsmöte via Teams.

Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga att ladda ned från
Älgskadefondsföreningens hemsida www.algen.se från och med den 20 mars.
Du kan också få handlingarna via post om du kontaktar Älgskadefondsföreningens kansli.

Anmäl ditt deltagande till oss senast fredagen den 1 april.
Skicka din anmälan till kansli@algen.se
I anmälan anger du vem/vilka anmälan avser inklusive medlemsnummer och e-post.

Vill du delta digitalt så meddela oss vid anmälan.

Väl mött på årsmötet 2022!

Ladda ner handlingarna här!

Med reservation för ändringar.