Dina personuppgifter är trygga hos Älgskadefondsföreningen

Som medlem hos Älgskadefondsföreningen kan du alltid känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) har vi arbetat med att skärpa vår integritetspolicy från och med den 25 maj 2018.

För Dig som medlem innebär detta ingen märkbar skillnad. Vi värnar redan om din personliga integritet och anser att det är viktigt att hålla en fortsatt hög skyddsnivå för dina personuppgifter. GDPR ställer högre krav på oss som förening, vilket vi ser positivt på. Vad har vi då gjort? Bland annat har vi sett över våra villkor och policys för att vara säkra på att de stämmer med de nya direktiven som förordningen anger. Med kunskap om det nya regelverket har vi gjort en genomlysning av våra system för att förvissa oss om att verksamheten stämmer överens med dataskyddförordningen. Detta har också föranlett att vi sett över vår säkerhet och våra arbetsrutiner.

Hör av dig till oss om du har några frågor med anledning av detta eller om du har några invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.