Enkät – uppföljning av personskador efter älgkollision

Vi på Älgskadefondsföreningen bedriver ett ständigt arbete med att förebygga viltkollisioner och de personskador som uppkommer vid dessa. För att detta ska vara möjligt behöver vi veta mer om dessa personskador och huruvida de lett till bestående men. Alla typer av skador är av intresse, allt från skrapsår till allvarligare kroppsskador men även psykiska besvär.

Vi har därför skickat denna enkät till alla medlemmar som kolliderat med en älg och sökt ersättning för skador på fordonet. De data som samlas in genom enkäten kommer att utgöra underlaget för ett vetenskapligt arbete av en student på läkarprogrammet vid Umeå Universitet.

Din medverkan kommer att vara helt anonym genom att de data som enkäten genererar inte kommer att innehålla några personuppgifter.

Låt om möjligt den/de personer som var iblandade i älgkollisionen fylla i enkäten om du som medlem inte framförde eller satt i fordonet vid olyckstillfället. Om detta inte är möjligt så svara efter bästa förmåga.

Tack på förhand för din medverkan.

Till enkäten