Om medlemskapet

Som medlem i Älgskadefondsföreningen kan du få ekonomisk hjälp i händelse av en kollision med anmälningspliktigt vilt med privatägt motorfordon och/eller släp. Här kan du läsa om vad medlemskapet omfattar.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är fr.o.m. 2019, 150 kr per kalenderår.
Medlemskapet blir gällande plusgirots bokföringsdag, eller dagen efter då betalning erlagts. Avgiften avser kalenderår, d.v.s. från bankens bokföringsdag och kalenderåret ut. Ny medlem som erlägger avgift efter den 31 oktober, räknas som medlem även för det följande året. Senast 4 veckor efter inbetalning sänder vi medlemskort och stadgar till den nye medlemmen. Där finns mer detaljerad information. V.g. läs och spara.

Medlemskapets omfatt­ning

Medlemskapet är personligt och gäller:

  • som registrerad ägare av skadat motorfordon och/eller tillkopplad släpvagn.
  • som förare av privatägt skadat motorfordon och/eller tillkopplad släpvagn om medlemmen drabbas av reparationskostnaden.
  • oavsett om man har hel- halv, eller bara trafikförsäkring.
  • det räcker med ett medlemskap för att skydda alla motorfordon man är registrerad ägare till.

Har man en bil i familjen ska den som är registrerad ägare enl. vägtrafikregistret stå för medlemskapet. Har man var sin bör båda vara medlemmar.

Ersättning

Medlemskap innebär rätt till ekonomisk hjälp med den kostnad för självrisk, reparation och/eller hyrbil/bärgning som medlemmen åsamkas vid kollision inträffad i Norden, med djur enl. Jaktförordningens § 40 (älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår) samt ren. Dock max 7 500 kr per olyckstillfälle. Därutöver utgår en extra kostnadsersättning (t.ex. till läkarbesök, kemtvätt etc.) om 500 kr.*

* Utbetalas även om man har självriskeliminering på sin bilförsäkring.

Att observera som medlem

  • Meddela alltid adressändringar.
  • Ange ditt medlemsnummer vid all kontakt med oss.
  • Respektera viltvarningsskyltar, där sådana finns, och försök ha ett så vidgat synfält som möjligt. Faran är större än Du tror. Använd bilbälte.

Om olyckan är framme

Information om vilka handlingar som krävs och hur du ska gå tillväga i samband med olycka hittar du under menyalternativet Ansök om ekonomisk hjälp.