Viltvarningsreflexer ska testas i Sörmland

ESKILSTUNA Börje Karlborg, resursperson på Älgskadefondsföreningen och med egen erfarenhet av att kollidera med vilt är i full färd med att starta upp ett projekt i att testa en ny variant av viltvarningsreflex. Testerna är tänkta att genomföras redan i år.

Tanken på att göra något väcktes när han själv låg på sjukhus efter den krasch där både Börje Karlborg och hans fru skadades, (se artikel i Tänk Vilt 1, 2016).

– Jag började då fundera vad som skulle kunna göras för att förebygga den här sortens olyckor. Grundförutsättningen var att jag är pensionär och har goda kontakter åt alla håll och nyligen uppenbarade sig en möjlighet via min gode vän Stig Sjöström från Strängnäs.

Varit och jagat

Denne hade varit och jagat i Tyskland och kom där i kontakt med ett företag som satt upp en ett par kilometer lång teststräcka med en ny typ av viltvarningsreflexer. Dessa är försedda med reflextejp och kastar ljuskäglan från bilens strålkastare ett antal meter in i skogen. Ljuset är blått för att ge maximal genomslagskraft. Vid en första anblick ser viltvarningsreflexen till form och storlek ut som en lanterna på en större fritidsbåt. Hela ytan är helt täckt med fluorescerande tejp. På teststräckan i Tyskland har antalet viltolyckor minskat med 40 procent sedan de sattes upp.

– Nu har vi beställt 500 sådana här reflexer till Eskilstuna och Strängnäs för att på egen hand så småningom sätta upp två egna teststräckor här. Det är ett pilotprojekt som vi sedan ska utvärdera och med tanke på resultatet i Tyskland är det värt att prova. Börje Karlborg passade med sitt jaktlag vid besök i Småland nyligen på att sätta upp ett provexemplar man därefter körde förbi. Upplevelsen var att ljuskäglan reflekterade otroligt långt upp i terrängen.

– Viltvarningsreflexen ska sättas på de vita reflexstolparna, men på baksidan av dessa.

Älgskadefondsföreningen samarbetar

Som samarbetspartner i projektet att köpa in viltvarningsreflexer går Älgskadefondsföreningen in liksom Jägareförbundet i Strängnäs. De initiala testerna är tänkt att ske på enskilda vägar.

– Först när vi får hem reflexerna ska vi testa dessa på olika sätt bland annat genom fotografering. Visar det sig att det fungerar ska en kille vid namn Magnus Lundkvist hjälpa oss att få tillstånd av Trafikverket för att få tillstånd för de två provsträckorna i Eskilstuna och Strängnäs.

Börje Karlborg har även varit i kontakt med en plasttillverkare i Eskilstunatrakten som i sin tur kontaktat högskolan i Eskilstuna för att undersöka vilken tillverkningsmetod som är mest kostnadseffektiv i förhållande till effekten. Fördelen med viltvarningsreflexen är att den är lättapplicerad ute i terrängen.

– Därför skulle man kunna tänka sig att reflexerna skulle kunna sättas upp längs sträckor där det inträffar exceptionellt många olyckor och kan sättas upp på de reflexstolpar som redan finns. Visar det sig i våra tester att det fungerar kan det vara en snabb metod för att reducera viltolyckorna, säger Börje Karlborg.

En viltvarningsreflex kan potentiallt minska antalet viltolyckor

Foto och Text: Carl-Magnus Wennerholm