Viltvägen AB fortsätter testverksamheten

VÄSTERÅS

Företaget Viltvägen AB med säte i Västerås som under flera års tid arbetat med att konstruera viltslussar där viltet efter att hamnat på fel sida om viltstängslet kan ta sig tillbaka igen. För närvarande har företaget fjorton teststationer monterade med kameror på plats som töms med jämna mellanrum för att kontrollera funktionaliteten.

 

Med stöd av medel från Skyltfonden finns bland annat en sluss på plats i Aneby sedan 2018. De stationer som finns uppsatta runt Kiruna har dock inte kunnat kollas någon nämnvärt denna vinter på grund av det stora snödjupet.

Dock stötte företaget för ett tag sedan på patrull då det visade sig att ett företag som tidigare hört av sig med offertförfrågan på viltslussar, själv satt upp 46 viltslussar på ett enligt Viltvägen undermåligt sätt längs inlandsbanan utanför Umeå vars funktionalitet var obefintlig. Dessa fick därför spikas igen av Trafikverket som i sin tur gjort beställningen av det aktuella företaget.

En av Viltvägen AB: s viltslussar. Foto: Viltvägen AB

Patentintrång

Viltvägen AB menade att det aktuella företaget gjort så väl patent- som mönsterskyddsintrång men för att kunna dra detta genom en rättsprocess krävdes det en ekonomisk uthållighet på mellan två och sex år vilket gjorde det svårt att dra igång en sådan.

– Lite har det företaget förstört vårt rykte då de satt upp slussar som inte motsvarar den kvalitet vi står för, säger Michael Karlsson en av grundarna till företaget.

– Hade det varit vi som satt upp viltslussarna hade vi sett till att de fungerade då vi också haft problem i nordligare trakter med mycket tjäle vilket gör det svårt att jobba med såväl stängsel som evakueringsvägar. Vi har också byggt om de testslussar vi har i Kirunatrakten för att de ska anpassas bättre och därigenom nå större framgång, säger Viltvägen AB: s andra grundare Mimmi Wientorp.

Nu fortsätter utvärderingen av de kameraövervakade slussar man har utanför Aneby, Linköping och Kiruna där de sistnämnda kamerorna får kollas av när snösmältningen ägt rum. Dessutom har företaget tagit fram en ny modell av viltslussar som satts upp runt Kiruna.

– Nu handlar det om för vår del att kämpa på trots händelsen med patentintrånget, vi tar fortfarande inte ut någon ersättning ur Viltvägen AB. Vi känner att vi måste fortsätta med verifieringsarbetet som egentligen skulle behöva vara ännu mer omfattande och dessutom behöver drivas under längre tid, säger Michael Karlsson.

Carl-Magnus Wennerholm