Viltolyckor är nerprioriterat

På Trafikverket menar man att bara en liten del av viltolyckorna leder till allvarliga personskador. I enlighet med nollvisionen prioriterar man därför andra, farligare, trafikproblem. Hör Trafikverkets representant i klippet här!

Med tanke på den utveckling vi ser i statistiken gällande viltolyckor är det mycket beklagligt att frågan är nedprioriterad av Trafikverket.

Det sker mer än 170 viltolyckor varje dag på svenska vägar.

Bara en liten del av viltolyckorna leder till allvarliga personskador eller dödsfall gör att Trafikverket inte prioriterar frågan utan man prioriterar andra farligare trafikproblem. Men satsningarna idag handlar mycket om storstadsproblematik.

Viltolyckorna ökar även i år och vi kommer upp till en siffra på närmare 65 000 st för 2019. Vi ser också att vildsvinsolyckorna ökar och är fler än älgolyckorna. Alla som varit med om en viltolycka vet vilken hemsk upplevelse det är och det är många som mår dåligt lång tid efter händelsen. En annan aspekt är allt lidande det skapar för påkört vilt och kostnader det för med sig för de personer som är inblandade, försäkringsbolag, polis, räddningstjänst o.s.v.

Älgskadefondsföreningen fortsätter att jobba för ökade satsningar på t.ex viltstängsel och siktröjning samt informera och upplysa om riskerna vid viltolycka. Vi erbjuder allmänheten provköra våra viltsimulatorer, vi informerar om vad man själv kan göra för att minska riskerna och vad man ska göra om olyckan är framme.