Viltolyckor 2016: Extrem ökning av antalet anmälda viltolyckor

Under 2016 ökade antalet anmälda viltolyckor med 20 procent till strax över 58 000. Därmed slogs med rejäl marginal det tidigare rekordet på ca 48 500 olyckor vilket noterades 2015. Rådjur står för den största delen av viltolyckorna, därefter följer älg, vildsvin, hjort och sist rovdjuren. Älgen är det farligaste djuret att kollidera med sett till personskaderisken och vildsvinskrockar är de dyraste att reparera.

 

Viltslag 2015 2016 Förändr. %
Älg 4 904 5 846 +19 %
Hjort 2 256 2 904 +29 %
Rådjur 36 405 44 456 +22 %
Vildsvin 4 213 4 739 +12 %
Rovvilt 59 119 +102 %
TOTALT:  48 496 58 064 +20 %

 

Jönköping 50%
Gotland 37%
Värmland 33%
Kronoberg 32%
Uppsala 32%
Östergötland 28%
Kalmar 24%
Stockholm 23%
Södermanland 19%
Skåne 18%
Örebro 17%
Västernorrland 16%
Västmanland 16%
Dalarna 15%
Gävleborg 14%
Västra Götaland 12%
Västerbotten 9%
Halland 8%
Jämtland 7%
Norrbotten -10%
Blekinge -21%
HELA LANDET 20%

 

2015 var det rekord i antalet anmälda viltolyckor, 48 496 stycken. Men det rekordet fick inte stå sig särskilt länge. I den senaste uppdateringen av viltolycksstatistiken efter årsskiftet från det Nationella Viltolycksrådet var anmälningarna 58 000 olyckor till polisen. Det är en ökning med hela 20 procent, vilket i sig är ett rekord som den enskilt största ökningen från ett år till ett annat. Om man även lägger till att denna ökning kommer direkt efter det år som det tidigare rekordet för anmälda olyckor noterades måste det bedömas som extremt.

Olyckor med alla djurtyper ökar.

Rådjur står för den allra största andelen av viltolyckorna, förra året mottogs 44 456 anmälningar av kollisioner med rådjur. Det är en ökning med 22 % jämfört med föregående år. Näst flest olyckor sker med älg och har ökat från 4 904 till 5 846, ca 19 procent och vildsvinsolyckorna har ökat 12 procent från 4 213 till 4 739. Största individuella ökningen stod dov- och kronhjort för som ökade från 2 256 till 2 904, 29 procent. Rovdjursolyckor har ökat från 59 till 119 st (102 procent).

Älgkollisioner farligast

Efter att i flera års följd ha minskat så ökade antalet anmälda viltolyckor med älg under 2016. Det är oroväckande, särskilt med tanke på att det är i kollisioner med älg som risken för allvarliga personskador är som störst. Detta beror på älgens långa ben som gör att den vid en kollision faller ned mot bilens vindruta och tak, med följd att den kan tränga in i kupén eller trycker ned taket så att förare och passagerare riskerar allvarliga nack- och skallskador. Till och med november förra året hade det i officiell statistik omkommit 7 personer i kollisioner vilt.

Kollisioner med vildsvin är de som är dyrast att reparera med en genomsnittskostnad på 40 000 kr (enligt IF försäkringar 2012). Det beror på att de är väldigt kompakta och vid en kollision orsakar stora skador på bilens front och motor.

Störst ökning i Jönköping, Blekinge minskat mest

I Jönköpings län har antalet anmälda olyckor ökat mest i hela landet, 50 procent (från 2549 till 3572). Därefter följer Gotland och Kronobergs län på 37 respektive 31 procent. Blekinge och Norrbotten är de enda län där olyckorna har minskat. I Blekinge var det en kraftig minskning på 21 procent (från 1215 till 967) och i Norrbotten sjönk anmälningar med 10 procent (från 679 till 614).

För mer information, kontakta:

Niclas Dahl, verksamhetsledare, 0768-10 02 37, niclas@algen.se

Anmälda viltolyckor för respektive viltslag och län

Län Viltslag 2015 2016    +/- %
 AB Älg 183 255 39%
Stockholm Hjort 38 79 108%
Rådjur 2 818 3 414 21%
  Vildsvin 416 484 16%
  Rovvilt 2 6 200%
  Summa: 3 457 4 238   23%
 
B Älg 174 208 20%
Uppsala Hjort 39 53 36%
Rådjur 1 611 2 167 35%
  Vildsvin 264 326 23%
  Rovvilt 3 3 0%
  Summa: 2 091 2 757   32%
 
D Älg 205 222 8%
Södermanland Hjort 407 426 5%
Rådjur 1 479 1 803 22%
Vildsvin 462 575 24%
  Rovvilt 3 3 0%
  Summa: 2 556 3 029   19%
 
E Älg 164 161 -2%
Östergötland
Rådjur 1 884 2 379 26%
Vildsvin 286 332 16%
  Rovvilt 3 12 300%
  Summa: 2 812 3 602   28%
 
F Älg 317 460 45%
Jönköping Hjort 11 27 145%
Rådjur 1 993 2 970 49%
  Vildsvin 138 226 64%
  Rovvilt 0 7 0%
  Summa: 2 459 3 690   50%
 
 
G  Älg 263 380 44%
Kronoberg Hjort 12 17 42%
Rådjur 1 761 2 418 37%
  Vildsvin 336 302 -10%
  Rovvilt 1 5 100%
  Summa: 2 373 3 122   32%
 
H Älg 235 247 5%
Kalmar Hjort 224 273 22%
Rådjur 2 679 3 475 30%
  Vildsvin 427 406 -5%
  Rovvilt 2 11 200%
  Summa: 3 567 4 412   24%
 
I Älg 0 0 0%
Gotland Hjort 1 0 -100%
Rådjur 450 616 37%
  Vildsvin 0 1 0%
  Rovvilt 0 1 100%
  Summa: 451 618   37%
 
K Älg 68 57 -16%
Blekinge Hjort 24 13 -46%
Rådjur 962 779 -19%
  Vildsvin 160 112 -30%
  Rovvilt 1 0 -100%
  Summa: 1 215 961   -21%
 
LM Älg 135 186 38%
Skåne Hjort 560 727 30%
Rådjur 3 556 4 145 17%
  Vildsvin 889 1 005 13%
  Rovvilt 2 17 200%
  Summa: 5 142 6 080   18%
 
N Älg 147 151 3%
Halland Hjort 26 51 96%
Rådjur 1 308 1 418 8%
  Vildsvin 218 216 -1%
  Rovvilt 1 0 -100%
  Summa: 1 700 1 836   8%
 
O Älg 818 881 8%
Västra Götaland Hjort 244 305 25%
Rådjur 6 696 7 467 12%
Vildsvin 318 387 22%
  Rovvilt 12 6 -50%
  Summa: 8 088 9 046   12%
 
S Älg 419 439 5%
Värmland Hjort 16 22 38%
Rådjur 2 154 2 971 38%
  Vildsvin 31 48 55%
  Rovvilt 1 8 200%
  Summa: 2 621 3 488   33%
 
T Älg 172 199 16%
Örebro Hjort 81 95 17%
Rådjur 1 396 1 633 17%
  Vildsvin 152 174 14%
  Rovvilt 2 5 150%
  Summa: 1 803 2 106   17%
 
U Älg 108 96 -11%
Västmanland Hjort 57 55 -4%
Rådjur 944 1 130 20%
Vildsvin 91 109 20%
  Rovvilt 2 3 50%
  Summa: 1 202 1 393   16%
 
W Älg 332 343 3%
Dalarna Hjort 2 8 300%
Rådjur 1 730 2 012 16%
  Vildsvin 20 30 50%
  Rovvilt 6 3 -50%
  Summa: 2 090 2 396   15%
 
X Älg 192 193 1%
Gävleborg Hjort 2 2 100%
Rådjur 1 084 1 268 17%
  Vildsvin 4 6 0%
  Rovvilt 7 4 -43%
  Summa: 1 289 1 473   14%
 
Y Älg 158 180 14%
Västernorrland Hjort 6 6 0%
Rådjur 684 795 16%
Vildsvin 1 0 0%
  Rovvilt 3 11 267%
  Summa: 852 992   16%
 
Z Älg 375 432 15%
Jämtland Hjort 19 12 -37%
Rådjur 687 708 3%
  Vildsvin 0 0 0%
  Rovvilt 2 3 50%
  Summa: 1 083 1 155   7%
         
AC Älg 420 425 1%
Västerbotten Hjort 12 14 17%
Rådjur 528 608 15%
Vildsvin 0 0 0%
  Rovvilt 6 9 50%
  Summa: 966 1 056   9%
         
BD Älg x 331    
Norrbotten Hjort x 1    
Rådjur x 280    
  Vildsvin x 0    
  Rovvilt x 2    
  Summa: 679 614   -10%

* I Norrbottens län saknas statistik gällande fördelningen av olyckor mellan olika djurarter, därför kan ingen jämförelse göras.

Extrem ökning av antalet anmälda viltolyckor 2016

Not. Om statistiken ovan:

  1. Siffrorna ovan är uppdaterade 9 januari 2017, ytterligare några olyckor kan tillkomma på grund av viss eftersläpning i inrapporteringen, men det rör sig endast om marginella skillnader.
  2. I den officiella statistiken från Nationella Viltolycksrådet finns även en kategori som kallas för ’övrigt’. Men eftersom alla djur det råder anmälningsplikt på finns redovisade individuellt så räknar Älgskadefondsföreningen bort den kategorin från summan. Detta eftersom de inte är att anse som anmälningspliktiga viltolyckor och därför inte bör ingå i statistiken.
  3. Det anmäls årligen 2-4 olyckor med mufflonfår inblandade som Älgskadefondsföreningen ej har med i sin statistik, de utgör ca 0,003-0,007% av alla olyckor.