Viltåtgärder före bättre vägstandard

VÄXJÖ

På totalt 34 mil väg sänks hastigheten i år på vägar som saknar mittseparering från 90 till 80 kilometer i timmen samtidigt som 1,6 mil får höjd hastighet till 100 kilometer i timmen. En åtgärd som beräknas rädda 16 liv per år. Tidsåtgång och höga kostnader anger Trafikverket som skäl till varför utbyggnaden av vägarna inte sker i högre takt.

 

Två längre vägavsnitt som påverkas av hastighetssänkningen är i Kalmar och Kronobergs län: Vissefjärda till Eriksmåla samt Eriksmåla till Hovmantorp. I väntan på förbättring av vägstandarden läggs istället fokus på att göra vägmiljön säkrare för viltet. Bo Svensson är samhällsplanerare vid Trafikverket i Växjö.

– Det finns inga pengar i nuläget avsatta i en nationell plan för detta. Det finns dock en vägplan för ett arbete där vi ska bredda vägen en bit förbi Hovmantorp till avfarten mot Bergdalavägen. Ser vi till fortsättningen så pratas det om en förbifart Lessebo då trafiken i nuläget går genom samhället. För att den ska kunna byggas måste den finnas med i den nationella planen som regeringen fastställer en gång var fjärde år. Den finns med som ett möjligt objekt och det är också därför vi inte går fram längre än till Bergdalaavfarten då vi inte vet hur en framtida sträckning blir, säger Bo Svensson.

 

Olika syn

En annan flaskhals på väg 25 är från länsgränsen mot Halland och fram till Halmstad. Bosse Svensson förklarar med att man från inlandshåll är mer benägna att komma till kusten än för kustborna att köra in i landet. Det har dock även från Hallandssidan börjat ses över hur man kan ta sig förbi Simlångsdalen och bygga ett smidigare vägparti även från kusten, vilket borde kunna innebära ett färdigt förslag inom fyra år. En annan akilleshäl för riksväg 25 är att trafikvolymen varierar stort för olika sträckor och den är som minst där länsgränser passeras.

– Det är för oss lättare att få fram pengar till investeringar där det är mycket trafik än där det är mindre trafik. Sedan är det ju över säsong väldigt mycket trafik på 25: an i semestertider och inte minst åt Ölandshållet.

 

Planeras nationellt

Viltåtgärder är inget som planeras i regionerna, utan sker nationellt. Just nu är det, enligt Bo Svensson, Jönköpings och Kronobergs län som sticker ut och prioriteras.

– Det är därför, vilket kan förefalla lite konstigt, att inte sträckan Eriksmåla till Nybro på Kalmarsidan där hastighetsgränsen är 100 kilometer i timmen men saknar viltstängsel inte prioriteras. Däremot sker hastighetssänkning och viltåtgärder på Kronobergssidan fram till Bergdala. Det kan sägas att vi har ändrat grundinriktningen och fått pengar till att viltåtgärder sker innan vägstandarden förbättras, det är ett nytt tänk som inte har funnits tidigare, säger Bo Svensson.

Några av de totalt 34 mil väg som i år får justerad hastighet.
Bo Svensson är samhällsplanerare vid Trafikverket.
Foto: Trafikverket

 

Carl-Magnus Wennerholm