Vägar viltsäkras i Östergötland

ÅTVIDABERG

Med start 2022 ska Trafikverket viltsäkra två vägsträckor söder om Åtvidaberg på väg 35 och 134. På dessa sträckor ska det förutom viltstängsel också byggas färister och evakueringsmöjligheter för att minska antalet viltolyckor.

 

Det arbetas genomgripande med just väg 35 mellan Åtvidaberg och Linköping med att göra vägen säkrare och vidta omfattande viltåtgärder. Målsättningen är jämte andra åtgärder i området att man ska lyckas få ner antalet viltolyckor runt Åtvidaberg som är kraftigt viltolycksdrabbat med 30 procent. Under 2021 ska underlaget till projektet lämnas in för slutgiltigt godkännande. Malin Nino är projektledare på Trafikverket för vägprojektet söder om Åtvidaberg.

– Just nu är vi i det stadiet att vi ska gå ut med granskningshandlingar under hösten vilket alltså är nästa steg i planläggningsprocessen. Det handlar om ungefär två kilometer på väg 134 och på väg 35 är det 400 meter där viltstängslet byggs vidare på ett befintligt som alltså förlängs in mot Åtvidabergs samhälle så långt som möjligt för att förhindra olyckor med vilt, säger Malin Nino.

 

Får samsas

Evakueringsmöjligheter ser Trafikverket i de gång- och cykelvägar som redan idag går under vägarna och i projektet finns i nuläget inga planer på att viltanpassa dessa så människor och vilt får samsas om dessa passager.

– På väg 134 är det en anslutande väg från Åtvidabergs samhälle som heter Söderleden och längs den vägen kommer stängslet att gå upp som en ”strut” som vi kallar det och i den här struten finns det risk att djuren går ut på vägen. Vi planerar därför att göra två viltuthopp där viltet ges möjligheter att hoppa ut från vägen och in i terrängen söder om väg 134 igen och dessa 160 centimeter höga uthopp fungerar så att viltet kan hoppa ut men inte tillbaka igen.

Tanken med åtgärderna är också att viltet inte ska ta sig in i tätorten Åtvidaberg. Kostnaden för projektet är beräknad till 14,3 miljoner kronor.

– Vilken entreprenör vi kommer att använda oss av för utförandet är inte fastställt än utan kommer i ett senare skede, säger Malin Nino.

Carl-Magnus Wennerholm

De två vägsträckorna som kommer att viltsäkras under 2022. Foto: Trafikverket