Väg 40 blir mer viltsäker och snabbare

EKSJÖ

Dagens sträckning av riksväg 40 går genom centrala Eksjö med tung trafik och hastighetsbegränsning på 40 kilometer i timmen, men i framtiden ska det bli ändring på det. Med planerad byggstart 2027 ska vägen dras om och hamnar söder om nuvarande sträckning. Vägsträckan blir sju kilometer mot dagens 8,7 kilometer, viltåtgärder med passagemöjligheter ingår också i projektet.

Projektledare Alexander Ivanovic uppger att man planerar för två större viltpassager samt ett par passager i form av tunnlar för mindre djur såsom uttrar. Projektet ingår i den nationella trafikplanen och har funnits på agendan länge men nu ska det bli av.
– Vi håller på med vägplanen just nu och kommer att ha ett samråd fram mot sommaren där vi presenterar förslag för berörda. Där finns det möjligheter att tycka till. Därefter mal ju kvarnarna över tid och 2027 ska det dags för byggstart. Målsättningen är att jobbet ska vara klart innan år 2030. En av viltpassagerna kommer att bli riktigt rejäl då vägen går ovanför och vattendrag löper under vägen. Där går den över i en 100 meter lång bro vilket gör att miljön under bron blir så intakt som möjligt, säger Alexander Ivanovic.

 

Ser till miljövärden

Han tror att den lösningen kan vinna gehör hos berörda snabbt då den tar stor hänsyn till miljövärdena.
Tidsvinsten blir märkbar då det kommer att bli en mötesfri väg med 100 kilometer i timmen mot dagens trånga passage med flera rondeller på vägens sträckning genom Eksjö. De som ska in till Eksjö kommer att ges tre olika möjligheter. För att inte förorsaka någon omväg för de boende, bland annat förlängs Kvarnarpsvägen söderut mot den nya riksvägen.
– Eksjö kommun har dessutom planer på att låta staden växa åt det hållet så det går i samklang med projektet.
Trafikvolymen är cirka 2100 fordon per dygn. Väster om staden däremot pågår byggnationsarbete mot Nässjö, då det är en högtrafikerad sträcka. En utmaning med den sortens vägomläggning som nu ska ske brukar, enligt projektledaren vara från lokala företag och de boende, men i detta fallet har det gått smidigt hittills.

– Genom att dra om en väg på det här sättet skapas det en mycket finare stadskärna, exempel på det sedan tidigare är när väg 27 drogs om förbi Gislaved, även om alla inte gynnas av det fullt ut, säger Alexander Ivanovic.

Alexander Ivanovic är projektledare på Trafikverket. Foto: PRESSBILD
Den framtida sju kilometer långa vägsträckningen som ska stå klar innan år 2030. Foto:Trafikverket

Carl-Magnus Wennerholm