Utmaning vid brand i elbil

El- och hybridbilar blir allt fler och olyckor inträffar med dessa bilar liksom med andra fordon. Räddningstjänsten får god hjälp vid utryckning av inre befäl som i många fall kan ta fram väsentliga fakta om det fordon som har krockat.

Mikael Andersson är räddningsledare på Värends räddningstjänst i Växjö och han uppger att ett övergripande verktyg man har vid bilbränder numera ären släckningsfilt.– Det är en stor brandfilt som vi slänger över oavsett typ av bil. Vi har varit tvungna att hitta andra sätt när man släcker med olika medel. Det ska det ju ta vägen någonstans och när vattnet reagerar med det som brinner så blir det en massa konstiga farligheter. Kör du däremot en elbil och fått ett fel i batteriet och det börjar rusa har du ett helt annat brandförlopp än om det brinner i själva bilen. Är det då folk kvar i bilen har de det riktigt jobbigt. Vi klär oss i utrustning efter det vi ska släcka och för att kunna göra en livräddande insats. Livräddningen går ju alltid först, säger Mikael Andersson.

Batteripunktering värstDet värsta med till exempel viltkollision med elbil är inte en direktsmäll framifrån utan om det underliggande batteripacket punkteras och det uppstår en okontrollerad brand. Då får den brinna ut helt då det inte finns någon rationell metod idag att stoppa brand i moderna elbilsbatterier.– De är så väl inkapslade så vi kommer inte åt att släcka en batteribrand. Det finns dock färgmärkning på var kablarna finns i en elbil och det finns system hur bilarna ser ut i innanmätet. Detta får vi tillgång till via våra inre befäl, det beror ofta på vilken modell de har då olika tillverkare ofta har sina egna lösningar.När det gäller om en elbil skulle köra av vägen och ut i vatten tror Mikael Andersson inte att det föreligger någon risk för att vattnet blir strömförande. Detta med hänvisning till att batterierna ligger inkapslade. Räddningstjänstens rutiner utvecklas också löpande allteftersom det kommer nya bilmodeller och tekniska lösningar. Räddningsledaren visar också på gasbilar som har sina risker. En del av informationen inhämtas från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB).– Situationen för en större enhet som vi här i Växjö är att vi har goda möjligheter att uppdatera oss.Samtidigt kan det vara svårare på mindre orter med deltidsanställd personal där de har betydligt färre utbildningstimmar än vad en heltidskår har, så där är en utmaning vill jag påstå, säger Mikael Andersson.

Foto: Reinhard Trainer

Text: Carl-Magnus Wennerholm