Större vägprojekt planeras E22

GLADHAMMAR

Trafikverket planerar att bygga om på E22 sträckan Gladhammar-Verkebäck i Kalmar län till mötesfri väg och samtidigt förbättra på platsen där kust-till-kustvägen väg 40 ansluter till E22.  Projektets föreslagna sträckning går både i befintlig sträckning och kan komma att ta nya sträckor i anspråk.

 

Emma Sigonius är projektledare och uppger att man just nu är i skedet förutom att ta fram vägplan också arbetar med projektets miljökonsekvensbeskrivning.

– Vi är också långt framme i lokaliseringsskedet men det är för andra gången vi är i det skedet, så det har tagit lite tid, det är en klurig sträcka att arbeta med. Den stora utmaningen i området är topografin som vi måste hantera i framtagningen av den kanske delvis nya sträckningen, säger Emma Sigonius.

 

Beror på sträckning

När det gäller viltåtgärder längs sträckan beror dessa på vilken sträckning man kommer fram till. I projektet ligger fanuaåtgärder såsom faunastängsel och viltpassager anpassade för respektive viltslag, ett tänk som numera ligger över hela linjen vid större vägbyggnationer.

– Den sträcka vi tittar på i nuläget är 4,8 kilometer lång men beslutar vi oss för en delvis ny sträckning kommer det att handla om en kortare sträcka. Vi kommer att ha samråd innan beslut tas. Vi kommer även att prata med allmänheten för att få in synpunkter på vad som anses som mest lämpligt. Därefter kommer de samhällsekonomiska konsekvenserna att kunna räknas fram.

 

Hög trafikvolym

Det är en tämligen trafikerad del av E22 som kommer att åtgärdas med en snittvolym på trafiken om cirka 5 000 fordon per dygn. Dessutom är viltolycksfrekvensen väldigt hög varför åtgärder kring detta är något som är högprioriterat. Det är dock inte så mycket älg det handlar om här utan främst hjortar och rådjur, menar Emma Sigonius. Den aktiva byggnationen av vägen är beräknad till att starta i slutet av 2020-talet och beräknas ta tre år att genomföra.

– Lokaliseringen ska vara klar innan semestern i år och därefter får vi räkna fram kostnaderna för det alternativ vi väljer. Sedan handlar det om hur stor konkurrens detta projekt har med övriga större aktuella vägbyggnationsprojekt, så det kommer att bli spännande att följa, säger Emma Sigonius.

Carl-Magnus Wennerholm

 

Den aktuella vägsträckan. Foto: Trafikverket