Står still tills vidare

Vägbygget på E4 förbi Ljungby står tills vidare still. Foto: Trafikverket

LJUNGBY

Med en tredjedel kvar av det omfattande jobbet på E4 mellan Ljungby och Toftanäs, en sträcka på 3,2 mil med bland annat flera viltpassager tog allt arbete stopp när totalentreprenören, danska Barslund gick i konkurs i november 2021.

Projektledaren vid Trafikverket Anna Karlsson uppger att man nu håller på att upphandla en ny entreprenör för att komma igång så snabbt som möjligt igen. Dock är det i nuläget inte klart om detta kommer att kunna ske ens i år.

– Det gör det såklart krångligt för oss efter att Barslund gick i konkurs. Det är dock en viss aktivitet ute på arbetsplatsen för att ta hand om trafikanordningar och annat som måste skötas så länge arbetet står still i väntan på att vi får en ny entreprenör. Vi har ändå kommit en bra bit på vägen, säger Anna Karlsson.

 

Började 2019

Att på något sätt hitta ett ”snabbspår” att få in en ny entreprenör finns inte utan Trafikverket får jobba inom ramen för de regelverk som finns. Arbetet har pågått sedan 2019 och just nu är det biten förbi Ljungby som man arbetar med. Hur lång tid det kommer att ta att färdigställa den sista sträckan på jobbet kan man inte svara på heller i nuläget utan lämnar frågan vidare till nästa bolag som kommer att jobba med vägbygget. Projektledarens jobb i detta sammanhang för närvarande är att se till att det som tas omhand på arbetsplatsen sköts som det ska.

 

Gjuter bro

Dock håller entreprenören Svevia på med gjutning av en bro som tidigare påbörjats över Bredemadsvägen som är en kommunal väg. Under ett par dagar i januari stängs också bland annat Bredemadsvägen av för att arbetet med bron ska kunna ske smidigt. Dessutom stängs gång- och cykelvägen norr om Bolmstadstadsvägen mellan Klockaregårdsgatan och Näsvägen (med tunnel under E4), liksom gång- och cykelvägen vid Hovdingegatan.

– Nu får vi förbereda för att få in en ny entreprenör, men exakt hur det ska gå till och hur lång tid detta kommer att ta vet vi inte i nuläget, men det vi jobbar med under denna övergångsperiod, säger Anna Karlsson.

 

Carl-Magnus Wennerholm