Sparar in på viltåtgärder i försenat vägprojekt

Starten för ombyggnaden den 15 kilometer långa sträckan Annerstad-Boasjön i Kronobergs län inleds troligen först våren 2020

BOASJÖN Vägprojektet Annerstad-Boasjön utanför Ljungby i Kronobergs län som skulle vara färdigt i slutet av 2019 ser nu istället ut att inledas i början av 2020. Sent framkomna medel till detta liksom överklaganden är faktorer som spelat in, uppger Magne Holm projektledare vid Trafikverket.

Arbetet skulle dragit igång under sommaren 2018 men projektet togs istället bort från Trafikverkets vägprojektkarta i somras.

– Ombyggnaden har varit på gång under ett antal år och det här är tredje etappen för väg 25 som gäller här. Handlingarna har funnits klara rätt länge, men det har inte funnits finansiering till denna etapp, säger Magne Holm.

Det pågår samtidigt lantmäteriförrättningar för att man ska kunna göra i ordning det parallella vägnätet där vägar ansluter till 25: an. Bland annat är det en bro längs gamla 25:an där man beslutat att denna ska bevaras som gång- och cykelbro.

– Nu har vi finansieringen till projektet men inväntar lantmäteriet och vår planprövning för att kunna påbörja byggandet av etappen. Vi räknar med att kunna göra upphandlingen inför jobbet inom ungefär ett år, detta då både lantmäteriets och vår vägplan kan överklagas.

Ombyggnaden när den väl är igång våren 2020 beräknas ta ett och ett halvt år att färdigställa, vilket bör innebära att man är klara i slutet av år 2021.

Inga planskilda viltövergångar

När det gäller viltpassager finns inga planskilda sådana inritade i jobbet, utan övergångar planeras över befintlig väg, eller helt enkelt  som ”hål” i viltstängslet. Det har tidigare gjorts en utredning där man studerat förhållandet på platserna hur det ser ut med viltets rörelser. Man har då konstaterat att med vatten på ena sidan och skog på den andra sidan utgör dessa platser något viltet redan idag passerar över. Viltet  kommer att kunna passera där sikten betraktas som bäst för fordonsförare vid de öppna fälten.

– Det är kostnaden som spelar in att vi inte vidtar några mera avancerade viltåtgärder längs sträckan, säger Magne Holm.

Text och foto: Carl-Magnus Wennerholm