Rådjursolyckor rusar i statistiken

2016 sattes nytt rekord i viltolyckor. 58 500 rapporterades till Nationella viltolycksrådet. Det är den högsta siffran någonsin. 10 000 fler än 2015 års dåvarande rekord på 48 000. Rådjuren har exploderat i olycksstatistiken och i Kalmar län har anmälda olyckor ökat med nästan 37 procent.

Trenden vi tycktes se redan 2015 har tagit fart på allvar. Nytt jaktsätt hos jägarna kan ligga bakom.

Under 2016 inträffade i genomsnitt 160 olyckor per dag mot 130 per dag under 2015.

Tar man en titt på statistiken från tidigare år håller trenden i sig med att flest olyckor inträffar under oktober, november och december. Jakt, bär- och svampplockning är bidragande orsaker till detta eftersom människan då rör sig mer i skogen än under övriga året. Älg, vildsvin och dovhjort går i brunst under dessa månader vilket bidrar till extra rörelse. Men framförallt blir förutsättningarna för oss trafikanter sämre väglag och mer mörkerkörning. Bilkörningen äger dessutom till stor del rum i gryning och skymning när djuren rör sig som mest.

Rådjursolyckor har exploderat

2016 rapporterades strax över 44 300 rådjursolyckor i hela landet. Detta kan jämföras med 2015 och 2014 när motsvarande siffra låg runt 34 600. Det är en ökning med drygt 28 procent.

Jönköpings län har störst ökning

Procentuellt störst ökning har Jönköpings län på nästan 54 procent. Kronoberg, Uppsala, Värmland, Gotland och Västerbotten län kommer i stort sett på delad andraplats med ökningar på över 40 procent. Det är bara Blekinge län som visar minskat antal.

Sett till flest inrapporterade olyckor per år så ligger Västra Götalands län i topp med nästan 7 500.

Nytt jaktsätt kan spela avgörande roll

Det finns inga populationsstudier på området, men det finns anledning att anta att stammen har vuxit.

Mats Berg, länsansvarig på Nationella Viltolycksrådet, menar att ökad fokus på vildsvinsjakt har påverkat rådjursstammen.

– Det har lett till att fler jägare bytt till spetshund, som kan användas till både vildsvin och älg, istället för rådjurshund. Det i sin tur minskar jakten på rådjur vilket gjort att populationen ökat.

Jägarförbundet håller med

Jaktvårdskonsulenten Elias Turesson på Svenska jägarförbundet, är inne på samma spår som Nationella Viltolycksrådet, men menar att det är förändring på väg.

– Rådjursjakten har varit lite nedprioriterad de senaste åren. Men vi kan se att efterfrågan på rådjurshundar är hög och det är långa väntelistor hos uppfödarna.

– Rådjur breder i högre grad ut sig i tätorter och det är där 60 procent av olyckorna inträffar. Bland bebyggelse är det dessutom svårt, om inte omöjligt, att jaga, säger Elias Turesson.

Enligt Trafikverket kan större kännedom om anmälningsplikten för viltolyckor bland bilisterna ligga bakom ökningen av rapporterade olyckor samtidigt som hastigheterna på våra vägar ökar.

För mer information kontakta:

Karl-Magnus Lundvall, Älgskadefondsföreningen, 0474-102 12

Niclas Dahl, verksamhetsledare, Älgskadefondsföreningen, 0474-102 12, niclas@algen.se

Statistik

Olycksstatistik för rådjur per län 2015 och 2016*
Län 2015 2016 Ökning i %
Jönköping 1933 2971 53,70%
Kronoberg 1674 2418 44,44%
Uppsala 1507 2167 43,80%
Värmland 2070 2971 43,53%
Gotlands 434 616 41,94%
Västerbotten 431 608 41,07%
Kalmar 2542 3479 36,86%
Östergötland 1793 2423 35,14%
Dalarna 1557 2057 32,11%
Gävleborg 987 1288 30,50%
Södermanland 1398 1804 29,04%
Stockholm 2694 3415 26,76%
Västmanland 900 1130 25,56%
Västernorrland 647 795 22,87%
Skåne 3387 4147 22,44%
Örebro 1339 1633 21,96%
Västra Götaland 6412 7468 16,47%
Halland 1265 1418 12,09%
Jämtland 666 717 7,66%
Blekinge 962 826 -14,14%
Alla 34598 44351 28,19%
*Norrbotten har ej jämförbar statistik från 2015