Morgan Palmquist ny ordförande

KARLSTAD

På årsmötet lördagen den 13 april valdes Morgan Palmquist, Karlstad till ny ordförande för Älgskadefondsföreningen och blir därmed föreningens femte ordförande. Han tar över efter Ingrid Hugosson som lämnat styrelsen efter 28 år.

Morgan Palmquist som valdes in i styrelsen 2014 ser fram emot att få leda föreningen in i framtiden.

– Jag tycker det känns hedervärt och är ödmjuk inför uppgiften. Överhuvudtaget är jag stolt över att få vara med i styrelsen för Älgskadefondsföreningen. Jag har stor respekt för att föreningen har ett högt medlemsantal är en stabil förening och har en grund att stå på. Historiken kring föreningen är beundransvärd, säger Morgan Palmquist.

 

Förvalta och utveckla

Han menar vidare att det handlar om att förvalta och fortsätta utvecklingen av det strategiska arbetet som startats upp. Framöver ser han en prioriterad utmaning för föreningen att finna nya medlemmar och även nå yngre fordonsförare. Morgan Palmquist ser en gångbar vision att i en nära framtid kunna öka medlemsantalet till runt 100 000 personer.

 

Snabb återkoppling

En viktig del är att ge medlemmarna god service när de kontaktar oss. En snabb återkoppling och hantering av ersättning vid viltolycka ses som ett viktigt varumärke för föreningen.

– Det är för oss som organisation i nuläget svårt att påverka arbetet för säkrare vägar. Jag tror att ett ökat medlemsantal ger föreningen ökad status gentemot myndigheter, föreningar och organisationer. Många arbetar med trafiksäkerhet, det är ett stort och komplext område.

Under de fem år Morgan Palmquist varit med har förändringsarbetet i styrelsen visat att man är på rätt väg.

Jag är dock väldigt försiktig med var vi egentligen hamnar. Det är viktigt att vi i styrelsen har ett intresse av att kontinuerligt utvärdera vår verksamhet så att vi fortsätter åt rätt håll.  Något som också är av stor betydelse är att värna vårt oberoende utåt, säger Morgan Palmquist.

 

Carl-Magnus Wennerholm