Medlemmar kallas till Årsmöte

Kallelse

till årsmöte 2024 med
Älgskadefondsföreningen

Lördagen den 27 april kl. 10.00
Digitalt via Teams

Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga att ladda ned från
Älgskadefondsföreningens hemsida www.algen.se från och med den 27 mars.
Du kan också få handlingarna via post om du kontaktar Älgskadefondsföreningens kansli.

Anmäl ditt deltagande till oss senast måndagen den 22 april.
Skicka din anmälan till kansli@algen.se I anmälan anger du vem/vilka anmälan avser inklusive medlemsnummer och e-post.

Väl mött på årsmötet 2024!

Årsmöteshandlingar 2024