Med hösten ökar viltolyckorna

Med annalkande höst och viltets brunstperiod samt mörker och senare halka vet vi av erfarenhet att viltolyckorna ökar.

De vilda djuren rör sig främst från skymning till gryning och det är då vi människor är på väg till och från jobb, aktiviteter och andra resor.

179 viltolyckor sker varje dag på svenska vägar. Störst andel av olyckorna sker på hösten och våren. Mörkertalet är stort eftersom många viltolyckor fortfarande sker utan att polisrapporteras. Flest viltolyckor sker med rådjur, vildsvin, dovhjort och älg. På hösten ökar antalet viltolyckor mellan skymning och gryning. Perioden mellan september och december sker 40–50 % av årets viltolyckor.

Älgskadefondsföreningen

Föreningen är verksam i hela Sverige året runt. De sprider kunskap och information om viltolyckor och deltar i hundratals evenemang. Man kan provköra viltsimulator, där man praktiskt får prova på hur man reagerar när vilt kommer upp på vägen. I §40-vagnen kan man få se alla anmälningspliktiga djur i naturlig storlek. Föreningen anordnar även föreläsningar och utbildningar inom viltolycksprevention och trafiksäkerhet för företag, skolor och organisationer.

Anmälningspliktigt enligt lag

Man är enligt lag skyldig att anmäla viltolycka med djur som ingår i §40 Jaktförordningen. Det gäller björn, varg, järv, lo, älg, rådjur, hjort, vildsvin, utter, mufflonfår och örn samt ren. Man måste anmäla viltolycka även om djuret har försvunnit eller till synes är oskadat. – Det är omöjligt för en förare att avgöra om djuret är skadat eller ej. Ring alltid 112.

Fakta om medlemskap

För 150 kr/år får medlemmar ekonomisk hjälp vid kollision med anmälningspliktigt vilt. Medlemskapet är personligt och gäller förprivatägda motorfordon som du som medlem är registrerad ägare till. Du kan få ekonomisk hjälp oavsett om du har hel-, halv- eller trafikförsäkring. Det gäller även om du som medlem kör någon annan persons privata fordon och om du lånar ut ditt fordon till en privatperson. Gäller ej fordon i yrkesmässig trafik. Du kan få hjälp med självrisk, reparation, hyrbil och bärgning. Maximalt belopp per viltolycka är 7 500 kr + 500 kr i extra kostnadsersättning.

Om olyckan är framme

 • Stanna bilen där det är säkert att stanna. Sätt ut varningsblinkers.
 • Sätt ut varningstriangel 200 meter bakom olyckan.
 • Markera med viltremsa på den sidan där djuret försvann. Viltremsor kan du få från Älgskadefondsföreningen.
 • Flytta döda djur från vägbanan.
 • Ring 112 och anmäl olyckan, lämna en tydlig vägbeskrivning.
 • Gå aldrig fram till rovdjur eller vildsvin. Följ inte skadat djur eller gå i djurens spår.
 • Tänk på din egen säkerhet.

Eftersök

När viltolyckan är polisanmäld skickas eftersöksjägare ut för att leta efter djuret. Eftersöksjägaren behöver ha en bra angivelse närde ska leta efter djur med hjälp av hund. Eftersöket görs för viltets bästa, därför är det viktigt att du som trafikant visar försiktighet och respekt.

Tips!

 • Anpassa hastigheten efter väglag och sikt! Du passerar i genomsnitt ett djur var 23:e sekund som befinner sig mindre än 300 meter från bilen när du kör i 90 km/h.
 • Håll avstånd till bilen framför! Bilen kan behöva bromsa för något vilt. Om olycka har skett så kan döda djur ligga kvar på vägen.
 • Sänk hastigheten om eftersöksjägare eller bil med varningsblinkers står vid vägkanten. Människor eller skadat djur kan fortfarande befinna sig på vägen.
 • Väj aldrig för vilt! Om du väjer kan skadorna bli betydligt allvarligare. Lämna inte din körbana. Om du inte hinner bromsa så du stannar, sikta mot djurets bakben, då minskar du risken att djuret kommer in genom vindrutan.

Det finns hjälp att få om du råkar ut för en viltolycka. Älgskadefondsföreningen ger ekonomisk hjälp till medlemmar och betalar varje år ut ca 2,5miljoner kronor till drabbade.