Kari har koll på viltet

Kari Langöen är vilt- och artskyddshandläggare vid Länsstyrelsen i Värmland.

GRUMS

Kari Langöen vilt- och artskyddshandläggare vid Länsstyrelsen i Värmland var en av föreläsarna vid årsmötet den 13 april. Hon har god uppfattning om antalet vilt som finns i länet samt om vilket viltslag som är mest förekommande när det gäller trafikolyckor.

– Det är rådjuren. Så har det alltid varit här samtidigt som det sker mycket älgolyckor. Vi har ett ständigt problem med att få folk att rapportera in när viltolyckor sker. Även om man är chockad efter en olycka bör man markera platsen för att underlätta eftersöket, säger Kari Langöen.

 

Lite respekt

Hon ser en problematik i att fordonsförare visar ytterst lite respekt för eftersöksekipagen när de är i vägarnas närmiljö för att söka av en sträcka.

– Eftersöksjägarna behöver ha en bra angivelse när de ska leta med hjälp av hund så det blir så litet sökområde som möjligt. De som är eftersöksjägare får en viss ekonomisk ersättning. Eftersöket görs   för viltets bästa så det är viktigt att du som trafikant visar försiktighet och respekt.

Fordonsförares trafikbeteende bör präglas av att vilt finns var som helst, när som helst, menar Kari. Ett exempel är att man försummar vilt i stadsmiljö.

– Vi har till exempel en dovhjortspopulation på Hammarö utanför Karlstad. Där finns ett stort antal dovhjortar längs 50- och 70-sträckor. Det är på dessa vägar de flesta olyckor inträffar. Vi måste skärpa oss och minska hastigheten, inte minst när vi ser varningstriangel eller skylt som visar att det pågår aktiviteter.

 

Ser positivt på

När det gäller aktiva viltvarningssystem ser Kari Langöen positivt på att dessa kan minska viltolyckorna. Många av viltpreventionsåtgärderna är kostsamma vilket gör att dessa endast kan finnas i begränsade områden.

– Jag tror på en lösning att man kan lägga in varningar i GPS och navigationssystem när det finns vilt i närheten. Det handlar nog om att ”skrämma” dem lite för att de ska sakta ned, säger Kari Langöen.

Carl-Magnus Wennerholm