Går framåt men för långsamt

BORLÄNGE

Tidigare senior sakkunnig vid Trafikverket, tillika ekologen Anders Sjölund var tidigt på bollen när det började pratas om att viltstängsel är bra men måste kompletteras med övergångar av olika slag. Han noterar de framsteg åtgärderna gör för att främja viltets möjligheter utan barriäreffekter, men menar samtidigt att med den statliga finansiering som finns nu har situationen förbättrats till 50 procent först år 2172.

 

Anders Sjölund är ekolog och tidigare senior sakkunnig vid Trafikverket. Foto: Privat
Han menar att det behövs betydligt bättre ekonomiskt stöd i framtiden för att nå uppsatta mål.

– Man kan se det på lite olika sätt, i våra interna krav på Trafikverket och i de projekt vi gör idag är det så lång process och en del projekt får problem med sin budget som alla försöker leva upp till. När det gäller det befintliga vägnätet har vi räknat ut exakt hur många passager som skulle behöva byggas. Självklart beror det på hur mycket medel regeringen sätter av. Med nuvarande budget om den fortsätter på samma nivå kommer vi inte att leva upp till våra egna krav förrän just år 2172 så vi hoppas på en ändring där, säger Anders Sjölund.

 

Fått igång samarbete

Han uppger att man dock fått igång ett samarbete med fordonsbranschen för att komplettera de fysiska åtgärderna i infrastrukturen såsom vägar och järnväg. De större vägarna med mycket trafik utgör en ganska liten del av det totala vägnätet i Sverige.
– Moderna bilar kan ju agera på ett mycket smartare sätt med den teknik som är på gång att utvecklas, vilket också driver på förbättringsarbetet. Det vi har utvecklat hittills för mindre trafikerade vägar med viltvarningssystem, innan en övergång för vilt i plan, har fungerat väldigt bra men skulle behöva kompletteras med en tydligare singnalering till bilisterna om att sänka hastigheten när vilt passerar.

 

Regeljusteringar behövs

Anders Sjölund menar att för att få upp variabla hastighetsskyltar behövs det en del regeljusteringar, något som det dock ännu finns ett politiskt motstånd till. Han tror att attityden till dessa system håller på att förändras. Dessutom är det saker på gång som inte innebär behov av direkt hastighetsvisning på skyltar.
– Det skulle till exempel kunna vara ett system som kommunicerar med fordonen som då kan signalera att det är djur på väg över vägen. Systemet kan i sin tur aktiverar ett varningssystem i bilen och det är en av de saker vi på Trafikverket ska börja titta på tillsammans med fordonsindustrin, säger Anders Sjölund.

Carl-Magnus Wennerholm