Ekodukter viktiga för artskyddet och fler åtgärder i södra Sverige på gång

SKURUP

För ett år sedan invigdes södra Sveriges största viltövergång Lemmeströtorp mellan Skurup och Svedala över E65. Annelie Rossander, miljöspecialist på Trafikverket konstaterar att ekodukten fungerar mycket bra och viltolyckorna har minskat.

Ekodukten över E65, fotograferad i oktober i fjol.
Foto: Urban Nilsson

 

Passagen av vilt började redan under invigningsdagens kväll då rådjur passade på att nyttja den nya möjligheten.

– Det har varit väldigt mycket djur som gått över ekodukten som kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin och även en älg vilket inte är så vanligt här nere i södra Skåne. Materialet från kamerorna som finns på plats tankas ned månadsvis och sammanställs, något som konsulter sitter och arbetar med, säger Annelie Rossander.

Foto: Trafikverket

Inbjuda till etablering

Utöver de djur som passerar har även en harfamilj bosatt sig på ekodukten och förutom passagemöjligheten för viltet är tanken med ekodukter att de ska inbjuda till att arter etablerar sig naturligt på dessa. Den växtlighet som planterats är av samma sort som i det omkringliggande området, i detta fall torrängsflora och buskage.

– När vi väljer att bygga en ekodukt ska det vara väldigt höga naturvärden på bägge sidor, men huvudsyftet här var just med tanke på kronhjorten att den behövde ta sig över och som är både ett stort djur och extra skyddsvärd. Handlar det endast om att få ner viltolycksstatistiken bygger vi ofta enklare konstruktioner som viltbroar och anpassning av befintliga konstruktioner.

Även den viltvarningsövergång som byggts på väg 108 i närheten ingår i en helhetslösning där man tittat på kronhjorten i hela området för att skydda arten. Ytterligare utbyggnad av E65 är planerad för sträckan Svedala-Börringe där Trafikverket valt en lösning med en längre landskapsbro istället för ekodukt.

– Det är en bro över en sänka eller ravin i ett skogsområde där djuren rör sig väldigt mycket och därigenom ska kunna vistas fritt trots utbyggnaden av vägen. Det är runt fem år in i framtiden innan detta blir av och åtgärden ingår i den plan vi nu är på väg att skicka in till länsstyrelsen för att godkännas.

 

Väntar på statistik

Statistiken hur mycket viltolyckorna minskat på grund av de åtgärder som hittills vidtagits i området väntar Trafikverket att få sammanställt i en rapport i en nära framtid. Dock menar Annelie Rossander att antalet viltolyckor minskat kraftigt från att tidigare haft en väldigt hög frekvens. Fler åtgärder i Skåne och även Blekinge står på tur. En av dessa är den 14 kilometer långa sträckan på E22 mellan Brömsebro och Jämjö vilket är en mycket viltolycksdrabbad sträcka. Förutom viltstängsel ska där sättas upp två faunapassager för viltet. Lösningarna består dels av en faunabro och dels av en enklare passage med viltvarningssystem.

– I april kommer vi också att inviga en ny viltbro över väg 21 mellan Kristianstad och Hässleholm, säger Annelie Rossander.

Carl-Magnus Wennerholm