Ekodukten klar på rekordtid

BÅSTAD

Den 4 januari 2021 inleddes arbetet med en ekodukt över E6 norr om Båstad på ett olycksdrabbat vägavsnitt. Arbetet har gått över förväntan, uppger projektledaren vid Trafikverket, Fatri Rexhepi som även nämner att viltet snabbt hittat sin väg över ekodukten vilket visas av de kameror som finns installerade vid övergången.

 

Mycket bra arbete från entreprenörernas sida menar han är en bidragande orsak till att tidsplanen mer än överträffades.

– Vi skrev kontrakt med entreprenören under sommaren 2020 och jag tror de säkrade upp material innan det började bli brist på vissa saker och förhöjda priser. En annan orsak till att jobbet gick fortare var att vi gjorde en speciallösning med ställningar där trafiken kunde passera under samtidigt som vi jobbade på ovanför trafiken vilket också innebar att vi kunde arbeta med hela bredden av ekodukten på samma gång, säger Fatri Rexhepi.

Man fick sänka hastigheten vid några tillfällen, något som dock inte förorsakade någon köbildning.

– Det var också vid två helger vi fick leda om trafiken när vi skulle ta bort byggportalerna som det blev mer trångt att ta sig fram.

 

Ingen invigning

Då det fortfarande vid byggslutet rådde pandemisituation beslutade sig Trafikverket för att inte genomföra någon invigning av faunapassagen, utan man höll istället en kortare informationsträff om hur arbetet förflutit.

Direkt efter att man rensat upp byggarbetsplatsen tog det inte lång tid innan den första älgen hade letat sig över passagen. Med hjälp av kamerorna som nu är på plats kommer verket noggrant att följa djurens rörelser i den nyöppnade miljön över E6, troligen under längre tid än ett år. Dov- och kronhjort liksom rådjur hör också till de arter som hittills setts passera genom ekodukten, detta trots att vissa delar av ekodukten stängslats in för att den växtlighet som planterats ska få en chans att etablera sig.

–  Som det är i nuläget är det endast en stig på ungeär åtta meters bredd som är öppen och instängslingen av växtligheten kommer att få vara där under en tvåårsperiod. Den ekolog vi har använt i jobbet tycker att djurlivet hittat dit väldigt fort och han trodde på läget redan från start, vilket är ett gott betyg då barriären i naturen funnits under väldigt lång tid, säger Fatri Rexhepi.

Carl-Magnus Wennerholm
Ekodukten färdigställdes tidigare än planerat.
Foto: Trafikverket
Rådjur fångat av en av kamerorna vid ekodukten. Foto: Trafikverket