Eftersöksjägare utbildas i nytt projekt

NYKÖPING

Efter år av förberedelser har Svenska jägareförbundet nyligen lanserat ett omfattande utbildningspaket i form av en grundlig eftersökskurs riktat till Nationella Viltolycksrådets, (NVR) eftersöksjägare. Ambitionen, enligt Markus Olsson som jobbar med utbildningsfrågor på nationell nivå inom Svenska jägareförbundet är att samtliga cirka 5 000 eftersökjägare inom NVR ska utbildas inom ett par år. I en första omgång inriktar man sig på de cirka 400 personer som är nya eftersöksjägare.

 

De som också prioriteras i den första utbildningsomgången är områdes- och länsansvariga inom NVR. – Det är ett väldigt samhälles brett område med trafikeftersök vilket också avspeglar sig i kursen. Kursen tar upp om allt från lagstiftning utmed järnvägar till hundens funktion under eftersök. Fram till sommaren ska vi vara klara med kurserna som pågår från januari till juni, vi kör en vardagkväll i veckan vid tre tillfällen och så är det hemstudier utöver det, säger Markus Olsson.

Markus Olsson arbetar nationellt med utbildningsfrågor på Svenska jägareförbundet. Foto: Privat

Säkerhetsaspekten viktig

I kursen vill man gärna fokusera på jägartänket kring säkerheten vid eftersök vilket nog är så viktigt för nya eftersöksjägare. Kursen som är kostnadsfri för deltagarna kostar och förbundet får statligt stöd till utbildningen i det vilt- och trafikuppdrag man haft under många år på uppdrag av regeringen.

– Att vi gör så här hänger ihop med att folk jobbar mer eller mindre ideellt med detta dag som natt så det är högst motiverat att bjuda eldsjälarna på detta. Utbildningen har mottagits väldigt väl bland de vi har kontaktat och det är stort att vi kan genomföra ett sådant här projekt på nationell nivå.

Man har det väl förspänt på utbildarsidan då förbundet under många år utbildat eftersöksinstruktörer och det är främst ur denna basutbildarna till den nuvarande kursen hämtats. Kursen ska fortlöpande utvärderas och för att det inte ska ta för lång tid innan samtliga eftersöksjägare kan gå kursen tittar man också på att även använda andra tider än våren för utbildning, något som gör sig väl i landets norra delar där kurser kan starta i november då snön ofta ligger djup på en del ställen.

– Det kan ju också bli så att vi ökar utbildningstakten under nästa år för att fler ska bli klara, men vi kommer även att prata med bland annat länsansvariga inom NVR, så att de också får komma med synpunkter på utbildningen så att den hela tiden uppdateras, säger Markus Olsson.

Carl-Magnus Wennerholm