Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor. Hittar du inte svar här eller på våra övriga webbsidor kontakta då vårt kansli via e-post eller telefon.

Jag har bytt bil, ska jag meddela det nya registreringsnumret?

Nej, det behöver du inte. Vi har inga registreringsnummer i våra register. Eftersom medlemskapet är personligt så är det inte knutet till någon särskild bil, utan medlemskapet gäller för alla fordon du är registrerad ägare till (enligt Transportstyrelsen). Dessutom kan du även söka hjälp ifall du har lånat någon annans, privatägda motorfordon när olyckan är framme.

Jag har två bilar, måste jag ha två medlemskap då?

Nej, medlemskapet är personligt så om du är medlem här gäller det för alla motorfordon som du är registrerad ägare till (enligt Transportstyrelsen).

Jag och min make/maka/sambo är registrerad ägare till var sin bil – måste vi båda vara medlemmar?

Ja, medlemskapet är personligt.

Om jag är medlem och något av mina barn eller någon annan kör bilen som jag är registrerad ägare till – gäller medlemskapet då?

Ja, om du är medlem och registrerad ägare spelar det inte någon roll vem som är förare vid olyckstillfället. Du söker ju hjälp som registrerad ägare till bilen.

Om jag är medlem och kör någon annans privatägda bil - gäller medlemskapet då?

Ja, du kan söka ekonomisk hjälp även som förare av någon annans privatägda bil under förutsättning att du har drabbats av kostnaden!

Gäller medlemskapet även som registrerad ägare eller förare av motorcykel eller husbil?

Ja, under förutsättning att den är privatägd.

Vilka djur ingår i Jaktförordningens §40?

björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår, örn

Gäller medlemskapet bara vid kollision med de djur som står i era stadgar?

Ja. De djur som finns i våra stadgar är desamma som de som anges i §40 i Jaktlagen (Älg, rådjur, vildsvin, kronhjort, dovhjort, varg, björn, lo, järv, utter, mufflonfår och örn) samt även för ren.

Gäller medlemskapet om jag inte kolliderar med djuret, utan t.ex. väjer för ett rådjur?

Nej, du måste ha kolliderat med djuret!

Kan jag få ekonomisk hjälp till läkarvård eller handikapphjälpmedel?

Den vanliga ekonomiska hjälpen för medlem täcker endast fordonskostnader, men Älgskadefondsföreningen har även en viltolycksfond man kan söka hjälp ur. Fonden upprättades 1998 och till minne av Alfa och Kurt Gustavsson (f.d. medlemmar) och är till för den som behöver extra hjälp till läkarvård eller handikappshjälpmedel. Dessutom används medel ur fonden till forskning, för att förebygga viltolyckor.

Läs mer

Vad gör jag när jag byter adress eller flyttar?

För att vi ska kunna skicka information och inbetalningskort till er, så behöver vi uppdaterade adressuppgifter. Om du byter adress eller flyttar, måste du snarast meddela oss. Adressändring kan du göra via telefon eller här via internet.

Läs mer

Vill du värva en ny medlem?

För varje ny registrerad medlem du värvar till Älgskadefondsföreningen under året skickar vi en TRISS-lott till dig. Så här gör du: Fyll i ditt medlemsnummer (finns på ditt medlemsbevis). Ange namn och adress på den/de som är intresserade av medlemskap. Medlemsvärvningen kan skickas via post  – eller direkt online – se mer information på länken nedan.

Läs mer

Andra frågor?

Har du frågor om något annat som rör ditt medlemskap, så är du mer än välkommen att kontakta oss via brev, telefon
eller e-post.

Läs mer