Om medlemskapet

Som medlem i Älgskadefondsföreningen kan du få ekonomisk hjälp i händelse av en kollision med anmälningspliktigt vilt med privatägt motorfordon och/eller släp. Här kan du läsa om vad medlemskapet omfattar.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är fr.o.m. 2021, 150 kr per år. (12 månader)
Medlemskapet blir gällande från den dag bank noterad insättning och 12 månader framåt. Senast 4 veckor efter inbetalning sänder vi medlemskort och stadgar till den nye medlemmen. Där finns mer detaljerad information. V.g. läs och spara.

Medlemskapets omfatt­ning

Medlemskapet är personligt och gäller:

  • som registrerad ägare av skadat motorfordon och/eller tillkopplad släpvagn.
  • som förare av privatägt skadat motorfordon och/eller tillkopplad släpvagn om medlemmen drabbas av reparationskostnaden.
  • oavsett om man har hel- halv, eller bara trafikförsäkring.
  • det räcker med ett medlemskap för att skydda alla motorfordon man är registrerad ägare till.
  • gäller enbart fordon som brukas i icke yrkesmässig trafik.

Har man ett fordon i familjen ska den som är registrerad ägare enl. Transportstyrelsen stå för medlemskapet. Har man var sitt bör båda vara medlemmar.

Ersättning

Medlemskap innebär rätt till ekonomisk hjälp med den kostnad för självrisk, reparation och/eller hyrbil/bärgning som medlemmen åsamkas vid kollision inträffad i Norden, med djur enl. Jaktförordningens § 40 (älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår) samt ren. Dock max 7 500 kr per olyckstillfälle. Därutöver utgår en extra kostnadsersättning (t.ex. till läkarbesök, kemtvätt etc.) om 500 kr.*

* Utbetalas även om man har självriskeliminering på sin bilförsäkring.

Att observera som medlem

  • Meddela alltid adressändringar och e-post.
  • Ange ditt medlemsnummer vid all kontakt med oss.
  • Respektera viltvarningsskyltar, där sådana finns, och försök ha ett så vidgat synfält som möjligt. Faran är större än Du tror. Använd bilbälte.

Om olyckan är framme

Information om vilka handlingar som krävs och hur du ska gå tillväga i samband med olycka hittar du under menyalternativet Ansök om ekonomisk hjälp.