Ansök om Ekonomisk hjälp

Vad ska jag göra för att få ekonomisk hjälp?

När du, som medlem, har kolliderat med älg, rådjur, hjort, vildsvin, ren, björn, varg, järv, lo, utter, mufflonfår eller örn kan du ansöka om ekonomisk hjälp av Älgskadefondsföreningen.

För att kunna behandla din ansökan behöver vi följande:

 • kopia av Polisens “Trafikmålsanteckning/händelserapport”.
 • kopia av försäkringsbrev samt vagnskadegarantibevis om sådant finns.
 • foto på skadan om ditt fordon är trafik- eller halvförsäkrat.
 • kopia av firmafaktura/kvitto på betald självrisk/reparationskostnad/hyrbil/bärgning.
 • bifoga medlemsnummer och konto för utbetalning (ange clearingnr.)

Om möjligt ska ovanstående handlingar vara oss tillhanda inom 60 dagar efter olyckstillfället. Komplettering av handlingarna kan ske senare. Samtliga handlingar skall dock, enligt föreningens stadgar, vara oss tillhanda senast 12 månader efter kollisionsdatumet för att vi ska kunna betala ut ersättning.

Ladda hem blanketten “Ansökan om ekonomisk hjälp”
Blanketten skickar du till oss med post tillsammans med bilagorna. Alternativt kan du ansöka genom att fylla i formuläret nedan och bifoga inscannade eller fotograferade bilagor.


  Ansökan om ekonomisk hjälp

  Är olyckan anmäld till polis?

  JaNej
  Polisanmälan måste vara gjord för att vi ska kunna behandla ärendet.
  Kopia av anmälan bifogasKopia bifogas senare


  Uppgifter om olyckan  ÄlgRådjurHjortVildsvinVargJärvLoUtterRenMufflonfårBjörnÖrn

  Ägare & förareÄgareFörare


  Vilken typ av bilförsäkring har du?

  Trafik eller halvförsäkringHelförsäkring / vagnskadegaranti

  Vilka kostnader har du haft?

  Har inga kostnader för reparationHar ej underlag på alla kostnader än, kompletterar ansökan senareBilen ska skrotasBifogar kvitton/fakturor på inköpta delar och/eller utfört arbete

  Skrotning

  Bifoga värderingsintyg från bilfirma på fordonets värde före olyckan och intyg på att bilen ska skrotas.


  Kvitton för trafik/halvförsäkring

  Ladda upp dina kvitton/fakturor på inköpta delar och/eller utfört arbete  Foto på skadorna

  Bifoga foto på skadorna

  Foto på skadorna bifogas senareFoto på skadorna bifogas

  Bifoga foto på skadorna  Kopia av försäkringsbrev

  Kopia av försäkringsbrev bifogas senareKopia av försäkringsbrev bifogas

  Bifoga kopia av försäkringsbrev

  Har du haft någon kostnad för självrisk vid djurkollision?

  Ja, faktura bifogas senareNejJa, självriskfaktura bifogas (eller inlösenavtal om bilen ska skrotas)

  Bifoga kopia av självriskfaktura

  Har du haft några kostnader för hyrbil och/eller bärgning?

  NejJa, hyrbil men ej fått faktura änJa, bärgning men ej fått faktura änJa, hyrbil (bifogar faktura)Ja, bärgning (bifogar faktura)

  Bifoga faktura för hyrbil

  Bifoga faktura för bärgning

  Medlemsuppgifter  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.