Ansök om Ekonomisk hjälp

Vad ska jag göra för att få ekonomisk hjälp?

När du, som medlem, har kolliderat med älg, rådjur, hjort, vildsvin, ren, björn, varg, järv, lo, utter, mufflonfår eller örn kan du ansöka om ekonomisk hjälp av Älgskadefondsföreningen.

För att kunna behandla din ansökan behöver vi följande:

  • kopia av Polisens “Trafikmålsanteckning/händelserapport”.
  • kopia av försäkringsbrev samt vagnskadegarantibevis om sådant finns.
  • foto på skadan om ditt fordon är trafik- eller halvförsäkrat.
  • kopia av firmafaktura/kvitto på betald självrisk/reparationskostnad/hyrbil/bärgning.
  • bifoga medlemsnummer och konto för utbetalning (ange clearingnr.)

Om möjligt ska ovanstående handlingar vara oss tillhanda inom 60 dagar efter olyckstillfället. Komplettering av handlingarna kan ske senare. Samtliga handlingar skall dock, enligt föreningens stadgar, vara oss tillhanda senast 12 månader efter kollisionsdatumet för att vi ska kunna betala ut ersättning.

Ladda hem blanketten “Ansökan om ekonomisk hjälp”
Blanketten skickar du till oss med post tillsammans med bilagorna. Alternativt kan du ansöka genom att fylla i formuläret nedan och bifoga inscannade eller fotograferade bilagor.


Ansökan om ekonomisk hjälp

Är olyckan anmäld till polis?

JaNej
Polisanmälan måste vara gjord för att vi ska kunna behandla ärendet.
Kopia av anmälan bifogasKopia bifogas senare


Uppgifter om olyckanÄlgRådjurHjortVildsvinVargJärvLoUtterRenMufflonfårBjörnÖrn

Ägare & förareÄgareFörare


Vilken typ av bilförsäkring har du?

Trafik eller halvförsäkringHelförsäkring / vagnskadegaranti

Vilka kostnader har du haft?

Har inga kostnader för reparationHar ej underlag på alla kostnader än, kompletterar ansökan senareBilen ska skrotasBifogar kvitton/fakturor på inköpta delar och/eller utfört arbete

Skrotning

Bifoga värderingsintyg från bilfirma på fordonets värde före olyckan och intyg på att bilen ska skrotas.


Kvitton för trafik/halvförsäkring

Ladda upp dina kvitton/fakturor på inköpta delar och/eller utfört arbeteFoto på skadorna

Bifoga foto på skadorna

Foto på skadorna bifogas senareFoto på skadorna bifogas

Bifoga foto på skadornaKopia av försäkringsbrev

Kopia av försäkringsbrev bifogas senareKopia av försäkringsbrev bifogas

Bifoga kopia av försäkringsbrev

Har du haft någon kostnad för självrisk vid djurkollision?

Ja, faktura bifogas senareNejJa, självriskfaktura bifogas (eller inlösenavtal om bilen ska skrotas)

Bifoga kopia av självriskfaktura

Har du haft några kostnader för hyrbil och/eller bärgning?

NejJa, hyrbil men ej fått faktura änJa, bärgning men ej fått faktura änJa, hyrbil (bifogar faktura)Ja, bärgning (bifogar faktura)

Bifoga faktura för hyrbil

Bifoga faktura för bärgning

MedlemsuppgifterVi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.