Ansök om Ekonomisk hjälp

Vad ska jag göra för att få ekonomisk hjälp?

När du, som medlem, har kolliderat med älg, rådjur, hjort, vildsvin, ren, björn, varg, järv, lo, utter, mufflonfår eller örn kan du ansöka om ekonomisk hjälp av Älgskadefondsföreningen.

För att kunna behandla din ansökan behöver vi följande:

  • kopia av Polisens ”polisrapport/händelserapport”.
  • kopia av försäkringsbrev samt vagnskadegarantibevis om sådant finns.
  • foto på skadan om ditt fordon är trafik- eller halvförsäkrat.
  • kopia av firmafaktura/kvitto på betald självrisk/reparationskostnad/hyrbil/bärgning.
  • bifoga medlemsnummer och konto för utbetalning (ange clearingnr.)

Om möjligt ska ovanstående handlingar vara oss tillhanda inom 60 dagar efter olyckstillfället. Komplettering av handlingarna kan ske senare. Samtliga handlingar skall dock, enligt föreningens stadgar, vara oss tillhanda senast 12 månader efter kollisionsdatumet för att vi ska kunna betala ut ersättning.