Adressändring

Du kan ändra din adress på medlemsportalen.

Det förutsätter att du har en registrerad e-post hos oss.

Om du inte har någon e-post kan du skicka din adressändring med posten eller ringa oss på 0474-77 39 50.

 

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.