Du är här » Nyheter » Viltolyckor 2016: Extrem ökning

Nyheter

Här hittar du aktuella nyheter från Älgskadefondsföreningen

Nyheter  |  Aktiviteter  |  Aktiviteter - genomforda
Skriv ut sidan

Viltolyckor 2016: Extrem ökning

onsdag, 11 januari, 2017 (V2)

Under 2016 ökade antalet anmälda viltolyckor med 20 procent till strax över 58000. Därmed slogs med rejäl marginal det tidigare rekordet på ca 48500 olyckor vilket noterades 2015. Rådjur står för den största delen av viltolyckorna, därefter följer älg, vildsvin, hjort och sist rovdjuren. Älgen är det farligaste djuret att kollidera med sett till personskaderisken och vildsvinskrockar är de dyraste att reparera.

 

Djurtyp 2015 2016 Förändr. %
Älg
4 904 5846 + 19 %
Hjort 2 256 2904 + 29 %
Rådjur 36 405 44 4456 + 22 %
Vildsvin 4 213 4739 + 12 %
Rovdjur 59 119 + 102 %
Totalt 48 496 58 064 + 20 %

 

 

2015 var det rekord i antalet anmälda viltolyckor, 48496 stycken. Men det rekordet fick inte stå sig särskilt länge. I den senaste uppdateringen av viltolycksstatistiken efter årsskiftet från det Nationella Viltolycksrådet var anmälningarna 58000 olyckor till polisen. Det är en ökning med hela 20 procent, vilket i sig är ett rekord som den enskilt största ökningen från ett år till ett annat. Om man även lägger till att denna ökning kommer direkt efter det år som det tidigare rekordet för anmälda olyckor noterades måste det bedömas som extremt.

 

Olyckor med alla djurtyper ökar.

Rådjur står för den allra största andelen av viltolyckorna, förra året mottogs 44456 anmälningar av kollisioner med rådjur. Det är en ökning med 22 % jämfört med föregående år. Näst flest olyckor sker med älg och har ökat från 4904 till 5846, ca 19 procent och vildsvinsolyckorna har ökat 12 procent från 4 213 till 4739. Största individuella ökningen stod dov- och kronhjort för som ökade från 2256 till 2904, 29 procent. Rovdjursolyckor har ökat från 59 till 119 st (102 procent).

 

Älgkollisioner farligast

Efter att i flera års följd ha minskat så ökade antalet anmälda viltolyckor med älg under 2016. Det är oroväckande, särskilt med tanke på att det är i kollisioner med älg som risken för allvarliga personskador är som störst. Detta beror på älgens långa ben som gör att den vid en kollision faller ned mot bilens vindruta och tak, med följd att den kan tränga in i kupén eller trycker ned taket så att förare och passagerare riskerar allvarliga nack- och skallskador. Till och med november förra året hade det i officiell statistik omkommit 7 personer i kollisioner vilt.

Kollisioner med vildsvin är de som är dyrast att reparera med en genomsnittskostnad på 40000 kr (enligt IF försäkringar 2012). Det beror på att de är väldigt kompakta och vid en kollision orsakar stora skador på bilens front och motor.

 

Störst ökning i Jönköping, Blekinge minskat mest

I Jönköpings län har antalet anmälda olyckor ökat mest i hela landet, 50 procent (från 2549 till 3572). Därefter följer Gotland och Värmlands län på 37 respektive 33 procent. Blekinge och Norrbotten är de enda län där olyckorna har minskat. I Blekinge var det en kraftig minskning på 21 procent (från 1215 till 967) och i Norrbotten sjönk anmälningar med 10 procent (från 679 till 614).PDF av pressmeddelande: 2017-01-11: Extrem ökning av antalet anmälda viltolyckor.


Län

Förändr.

Jönköping

+50%

Gotland

+37%

Värmland

+33%

Kronoberg

+32%

Uppsala

+32%

Kalmar

+24%

Stockholm

+23%

Södermanland

+19%

Skåne

+18%

Örebro

+17%

Västernorrland

+16%

Västmanland

+16%

Dalarna

+15%

Gävleborg

+14%

Västra Götaland

+12%

Östergötland

+11%

Västerbotten

+9%

Halland

+8%

Jämtland

+7%

Norrbotten

-10%

Blekinge

-21%

HELA LANDET

20%


Älgskadefondsföreningen
Kontakta oss
Älgskadefondsföreningen
 BOX 101
364 21 ÅSEDA

Tel. 0474-102 12
E-mail: kansli@algen.se
 

Nyheter


Viltolycksprognosen 2016 - 200 viltolyckor per dag
Viltolycksprognos - 200 viltolyckor per dag resten av året? Nu när hösten har kommit o..

Rådjursolyckor rusar i statistiken
  Rådjursolyckor rusar i statistiken 2016 sattes nytt rekord i viltolyckor. 58 500 rapporterades till Nation..

Kalvavstötning pågår
Viltvarning: Kalvavstötningen pågår Med våren kommer viltet och en får hålla ett extra..

Viltolycksprognons: Mot 70 000 viltolyckor 2017
Viltolycksprognos: Mot 70000 viltolyckor 2017 Viltolyckorna fortsätter att rusa mot nya rekordnivåer...