Du är här » Nyheter » Rådjursolyckor rusar i statistiken

Nyheter

Här hittar du aktuella nyheter från Älgskadefondsföreningen

Nyheter  |  Aktiviteter  |  Aktiviteter - genomforda
Skriv ut sidan

Rådjursolyckor rusar i statistiken

måndag, 20 mars, 2017 (V12)

 Rådjursolyckor rusar i statistiken

2016 sattes nytt rekord i viltolyckor. 58 500 rapporterades till Nationella viltolycksrådet. Det är den högsta siffran någonsin. 10000 fler än 2015 års dåvarande rekord på 48 000. Rådjuren har exploderat i olycksstatistiken och i Kalmar län har anmälda olyckor ökat med nästan 37 procent. Trenden vi tycktes se redan 2015 har tagit fart på allvar. Nytt jaktsätt hos jägarna kan ligga bakom.

Under 2016 inträffade i genomsnitt 160 olyckor per dag mot 130 per dag under 2015.
Tar man en titt på statistiken från tidigare år håller trenden i sig med att flest olyckor inträffar under oktober, november och december. Jakt, bär- och svampplockning är bidragande orsaker till detta eftersom människan då rör sig mer i skogen än under övriga året. Älg, vildsvin och dovhjort går i brunst under dessa månader vilket bidrar till extra rörelse. Men framförallt blir förutsättningarna för oss trafikanter sämre väglag och mer mörkerkörning. Bilkörningen äger dessutom till stor del rum i gryning och skymning när djuren rör sig som mest.

 Rådjursolyckor har exploderat
2016 rapporterades strax över 44 300 rådjursolyckor i hela landet. Detta kan jämföras med 2015 och 2014 när motsvarande siffra låg runt 34 600. Det är en ökning med drygt 28 procent.

 Jönköpings län har störst ökning
Procentuellt störst ökning har Jönköpings län på nästan 54 procent. Kronoberg, Uppsala, Värmland, Gotland och Västerbotten län kommer i stort sett på delad andraplats med ökningar på över 40 procent. Det är bara Blekinge län som visar minskat antal.
Sett till flest inrapporterade olyckor per år så ligger Västra Götalands län i topp med nästan 7 500.

 Nytt jaktsätt kan spela avgörande roll
Det finns inga populationsstudier på området, men det finns anledning att anta att stammen har vuxit.
Mats Berg, länsansvarig på Nationella Viltolycksrådet, menar att ökad fokus på vildsvinsjakt har påverkat rådjursstammen.
– Det har lett till att fler jägare bytt till spetshund, som kan användas till både vildsvin och älg, istället för rådjurshund. Det i sin tur minskar jakten på rådjur vilket gjort att populationen ökat.

 Jägarförbundet håller med
Jaktvårdskonsulenten Elias Turesson på Svenska jägarförbundet, är inne på samma spår som Nationella Viltolycksrådet, men menar att det är förändring på väg.
– Rådjursjakten har varit lite nedprioriterad de senaste åren. Men vi kan se att efterfrågan på rådjurshundar är hög och det är långa väntelistor hos uppfödarna.
– Rådjur breder i högre grad ut sig i tätorter och det är där 60 procent av olyckorna inträffar. Bland bebyggelse är det dessutom svårt, om inte omöjligt, att jaga, säger Elias Turesson.

Enligt Trafikverket kan större kännedom om anmälningsplikten för viltolyckor bland bilisterna ligga bakom ökningen av rapporterade olyckor samtidigt som hastigheterna på våra vägar ökar.

För mer information kontakta:
Karl-Magnus Lundvall, Älgskadefondsföreningen, 0474-102 12
Niclas Dahl, verksamhetsledare, Älgskadefondsföreningen, 0474-102 12, niclas@algen.se

 Statistik

Olycksstatistik för rådjur per län 2015 och 2016*

Län

2015

2016

Ökning i %

Jönköping

1933

2971

53,70%

Kronoberg

1674

2418

44,44%

Uppsala

1507

2167

43,80%

Värmland

2070

2971

43,53%

Gotlands

434

616

41,94%

Västerbotten

431

608

41,07%

Kalmar

2542

3479

36,86%

Östergötland

1793

2423

35,14%

Dalarna

1557

2057

32,11%

Gävleborg

987

1288

30,50%

Södermanland

1398

1804

29,04%

Stockholm

2694

3415

26,76%

Västmanland

900

1130

25,56%

Västernorrland

647

795

22,87%

Skåne

3387

4147

22,44%

Örebro

1339

1633

21,96%

Västra Götaland

6412

7468

16,47%

Halland

1265

1418

12,09%

Jämtland

666

717

7,66%

Blekinge

962

826

-14,14%

Alla

34598

44351

28,19%

*Norrbotten har ej jämförbar statistik från 2015

Älgskadefondsföreningen
Kontakta oss
Älgskadefondsföreningen
 BOX 101
364 21 ÅSEDA

Tel. 0474-102 12
E-mail: kansli@algen.se
 

Nyheter


Viltolycksprognosen 2016 - 200 viltolyckor per dag
Viltolycksprognos - 200 viltolyckor per dag resten av året? Nu när hösten har kommit o..

Viltolyckor 2016: Extrem ökning
Under 2016 ökade antalet anmälda viltolyckor med 20 procent till strax över 58000...

Kalvavstötning pågår
Viltvarning: Kalvavstötningen pågår Med våren kommer viltet och en får hålla ett extra..

Viltolycksprognons: Mot 70 000 viltolyckor 2017
Viltolycksprognos: Mot 70000 viltolyckor 2017 Viltolyckorna fortsätter att rusa mot nya rekordnivåer...